Hva er et personvernombud?

Ombudet veileder kommunens virksomheter og ansatte, slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir overholdt i kommunen.
Personvernombudet skal også jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

Personvernombudet har taushetsplikt.

Hva gjør personvernombudet?

Personvernombudet skal:

  • Hjelpe deg med å ivareta rettighetene dine
  • Påpeke lovbrudd overfor de som behandler personopplysninger
  • Følge opp behandling av alle personopplysninger og føre oversikt over behandlingene 
  • Se til at de som behandler personopplysninger har system for internkontroll
  • Være kontaktperson for Datatilsynet

Hvem er personvernombud i Jevnaker kommune?

Anita K. Haugland er personvernombud i Jevnaker.
Du kan kontakte henne ved å sende e-post:personvernombud@jevnaker.kommune.no