Mål for arbeidet

Målet er å styrke ungdommens skoletilknytning, trivsel og mestring.

  • En LOS er en person som loser deg trygt gjennom ulike farvann og hindre, bokstavelig talt.
  • En LOS bidrar til å identifisere, kartlegge og finne frem til det som hjelper den enkelte ungdom på veien videre, spesielt i alle overganger, helt fra barneskole og over i arbeidsliv.
  • En ungdomsLOS kan hjelpe ungdommen når de selv ønsker det.
  • En ungdomsLOS kan gi ungdom tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid,  karriereveiledning eller samtaler i og utenfor skolen.
  • En ungdomsLOS kan være tilgjengelig når en ungdom trenger noen å snakke med på deres egne arenaer: skole, hjem og fritid.
  • UngdomsLOSen støtter, motiverer og utfordrer ungdommen.
  • Losen er sparringspartner og støtte for foresatte.
  • Losen er i sentrum for alt arbeid med og for ungdom: elever, foresatte, øvrige samarbeidspartnere og ansatte i kommune – alle kan ta kontakt med ungdomskonsulenten vår.