Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. juni:

Åpningstider i sommer

Det er noe begrenset åpningstider for enkelte av våre tjenester i sommer.  Les mer

Om barns rett til medvirkning og samtykke

Grunnloven § 104 sier at barn «har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling».

Barn som har fylt 7 år har rett til å si sin mening. Yngre barn som er i stand til å danne sine egne meninger skal også få informasjon og anledning til å uttrykke seg før det blir tatt avgjørelser om personlige forhold for barnet. Når barnet har fylt 12 år skal dets mening tillegges stor vekt.

Barn som har fylt 15 år kan sammen med foresatte velge om det vil samtykke til tverrfaglig samarbeid. Fra 15 år skal foresatte og/eller ungdommen skrive under på samtykkeskjema. Mellom 15 år og 18 år skal ungdommen få stadig større selvbestemmelsesrett.

Når en ungdom under 18 år har samtykkekompetanse varierer mellom ulike lover. Det er alltid den tjenesten som skal gi fra seg opplysninger som avgjør hva som kan gis uten hinder av taushetsplikten.

I helsetjenestene kan ungdom over 16 år selv samtykke til at taushetsplikten faller bort. De har vanligvis rett selv til å avgjøre hvilke opplysninger foreldrene skal få fra helsetjenesten. Det gjelder også ved spørsmål om de skal motta helsehjelp.

Les mer om taushetsplikt og samtykkeregler under avsnittet "Taushetsplikt" i Verktøykassa.

Jevnaker kommune er forpliktet til å implementere FNs barnekonvensjon artikkel 3 og 12 i alt vi gjør. Det innebærer at barnets beste er et grunnleggende hensyn og vi skal sikre barns medvirkning. Barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tillagt vekt.

Dersom dere vurderer at det er til barnets beste å ikke delta på oppfølgingsmøtene mellom foresatte og hjelpeinstansene, bør det etableres andre arenaer hvor barnet/ungdommen får komme med sin mening. Det kan for eksempel være aktuelt dersom hjelpeinstansene ikke klarer å få til et godt samarbeid med foresatte og møtene er urolige, eller at den unge selv ikke ønsker å delta på møtene. I så fall kan et eget møte mellom barnet og for eksempel den som jobber tettest med barnet være en bedre måte å medvirke. Den ansatte kan fortelle hva som er avtalt på møtene, og hva som kan være aktuelle tiltak videre. Barnet kan få lese referat fra møtet, stille spørsmål og få informasjon.

Barnet blir informert om sin rett til å si sin mening. Den ansatte skal invitere, men ikke presse barnet til å si sin mening. Dersom barnet ønsker, kan den ansatte videreformidle det barnet har sagt på neste møte slik at det kan tillegges vekt.

 

(Kilde: Nittedal kommune)

Aktuelt