Hvordan foregår registreringen?

Det vil bli gjennomført tilsyn på alle private avløpsanlegg og fritidseiendommer i Jevnaker. Også fritidsboliger der kommunen mangler informasjon om innlagt vann blir besøkt. Dette for å fange opp tilfeller med direkte utslipp.

Eiere av private anlegg og fritidsboliger vil bli kontaktet i god tid før tilsynsbesøket. Hvis det under tilsynet blir funnet feil med anlegget, blir det varslet pålegg om utbedring. Hvis anlegget er i orden, kommer det brev om det. I henhold til lovverket kan kommunen pålegge de som bor i nærheten av offentlige avløpsledninger å knytte seg til dette.

 

Hva er spredt avløp?

Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.

Hva er problemet med spredt avløp?

Ved siden av landbruket er spredt avløp en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster i Norge. De fleste private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagens miljøkrav.

Sanitært avløpsvann inneholder fosfor, organiske stoffer og sykdomsfremkallende bakterier. Utslipp av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker og vann. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og som drikkevann. Tarmbakterier fra varmblodige mennesker og dyr kan føre til meget alvorlige og livstruende sykdommer.

Innlagt vann på hytta?

Definisjon av innlagt vann: Alt av vann som føres inn i hytta, med unntak av vann som bæres inn. Dersom du velger å koble ut vannet, og for eksempel ha tappekran på yttervegg, vil du unngå pålegg om etablering av godkjent avløpsordning. Det er krav om godkjent avløp selv om hytta bare har sommervann.

Hva koster et nytt avløpsanlegg?

Kostnaden vil variere mellom de enkelte husstander. Avgjørende faktorer vil blant annet være om tilkobling til kommunalt nett er mulig eller ei, grunnforhold på din eiendom, hva slags type løsning du velger, m.m.

Mer informasjon

Det finnes en rekke sider med informasjon om dette tema.

Ofte stilte spørsmål om avløp - gå til nettsiden Norsk Vann: trykk her.

Beskrivelse av ulike typer renseløsninger for fritidsboliger, NIBIO: trykk her.

Lokal forskrift, Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg i Jevnaker kommune.

Forurensningsforskriften i Lovdata: trykk her.