Hvordan foregår registreringen?

Det vil bli gjennomført tilsyn på alle private avløpsanlegg i Jevnaker. Også fritidsboliger der kommunen mangler informasjon om innlagt vann blir besøkt. Dette for å fange opp tilfeller med direkte utslipp.

Eiere av private anlegg og fritidsboliger vil bli kontaktet i god tid før tilsynsbesøket. Eiere av anlegg som ikke tilfredsstiller kravene vil motta varsel om pålegg om utbedring. Hvis anlegget er i orden vil anleggseier motta brev om dette. I henhold til lovverket kan kommunen pålegge de som bor i nærheten av offentlige avløpsledninger å knytte seg til det offentlige avløpsnettet. 

Hva er privat avløpsanlegg?

Private avløpsanlegg er anlegg som ikke er tilknyttet det kommunale avløpsnettet.

Hva er problemet med privat avløpsanlegg

Ved siden av landbruket er utslipp fra dårlig renset avløpsvann en av de største kildene til forurensing og forringelse av vannforekomster i Norge. Mange private avløpsanlegg er gamle og har utdaterte renseløsninger i henhold til dagens miljøkrav.

Avløpsvann inneholder sykdomsfremkallende bakterier, virus, fosfor og organiske stoffer. Dersom utgående avløpsvann ikke gjennomgår tilstrekkelig rensing kan disse stoffene føres videre til drikkevannsbrønner, innsjøer og hav via grunnvann og regnvann.  Utslipp av fosfor fører til algeoppblomstring og gjengroing av bekker, hav og innsjøer. Organiske stoffer, bakterier og virus i vannet gjør det ubrukelig til bading og som drikkevann. Tarmbakterier fra varmblodige mennesker og dyr kan føre til meget alvorlige og livstruende sykdommer.

Innlagt vann på hytta?

Definisjon av innlagt vann: Alt av vann som føres inn i hytta, med unntak av vann som bæres inn. Dersom du velger å koble ut vannet, og for eksempel ha tappekran på yttervegg, vil du unngå pålegg om etablering av godkjent avløpsordning. Det er krav om godkjent avløp selv om hytta bare har sommervann.

Hva koster et nytt avløpsanlegg?

Kostnaden vil variere mellom de enkelte husstander. Avgjørende faktorer vil blant annet være om tilkobling til kommunalt nett er mulig eller ei, grunnforhold på din eiendom, hva slags type løsning du velger, m.m.

Mer informasjon

Det finnes en rekke sider med informasjon om dette tema.

Spørsmål om avløp - gå til nettsiden Miljødirektoratet: trykk her.

Ofte stilte spørsmål om avløp - gå til nettsiden NIBIO: trykk her.

Beskrivelse av ulike typer renseløsninger for fritidsboliger, NIBIO: trykk her.

Lokal forskrift, Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsrenseanlegg i Jevnaker kommune.

Forurensningsforskriften i Lovdata: trykk her.