Korttidsutlån

Hjelpemidler lånes ut ved et kortvarig sykdoms- eller skadetilfelle eller i påvente av et fast hjelpemiddel. De kan lånes ut for en periode på 3 måneder.

Eksempel på korttidsutlån: rullestoler, rullatorer, toalettforhøyer, toalettstol, dusjstol, arbeidsstol og lignende.

Kommunens hjelpemiddellager finner du på Utsikten 1, 3520 Jevnaker.

Krykker og ispigger kan kjøpes ved Servicetorget på Samfunnshuset, ta kontakt på 613 15 700 eller henvend deg direkte.

Langtidsutlån

Kommunens ergoterapeuter og fysioterapeuter gir bistand og veiledning ved behov for hjelpemidler. Dette kan være ulike bevegelseshjelpemidler, syn- og hørselshjelpemidler, kognitive hjelpemidler og tilrettelegging for at den enkelte kan fungere best mulig i hverdagen.

For å få hjelpemidler til langtidsutlån må du ha varig behov (over 2 år eller livet ut) og vesentlig redusert funksjonsevne. Hjelpemidlene lånes ut fra NAV etter at søknad er innvilget.

Kommunal hørsels- og synskontakt

Ved behov for hørsels- eller synshjelpemidler skal det foreligge rapport fra spesialist, som ikke er eldre enn 6 måneder.

Kommunen har egne hørsels- og synskontakter.  
Syn: Ergoterapeut Trude Øvergård, ta kontakt på tlf. 481 96 178 eller e-post
Hørsel: Ergoterapeut Sakineh Fallahi, ta kontakt på tlf. 477 69 133 eller  e-post

 

Service og reparasjon

Hvis du har behov for service/reparasjon av hjelpemidler, kan du kontakte vår hjelpemiddeltekniker 404 99 704. Noen reparasjoner kan gjøres her, andre ganger må det bestilles deler eller hjelpemidlet må sendes inn.
Det er ikke gitt at man kan få låne tilsvarende hjelpemiddel mens man venter på reparasjon. Vi anbefaler derfor at man har en reserveløsning om man trenger service/reparasjon.

Hjelpemiddeltekniker utfører ikke enkelt vedlikehold og service på hjelpemidler. Enkelt vedlikehold tilsvarer for eksempel vask, smøring og etterstramming av skruer

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.