Om barnehagen

Nordby gardsbarnehage ligger idyllisk til mellom Veståsen og Randsfjorden og er en barnehage med hovedvekt på gardsliv og friluftsliv. Her har vi aldersblandede grupper, og barna møter opp ute hver dag på tre forskjellige områder;

Avdeling Havnehagan, 1-6år, holder til på garden, omgitt av åpent fjøs og en stor grønnsaksåker.

Avdeling Koia, 1-6år, er ei lita hytte som holder til et steinkast oppi skauen, omgitt av skau og åker.

Avdeling Stabburet, 2-6år, holder til i gardens eget stabbur, og reiser daglig på turer i nærområdet eller på Tverrsjøen.

På Nordby setter vi barndommen høyt og her får barna utforske sine omgivelser og erfare livet i fellesskap. Vi bruker garden, skogen og fjorden som arena for bærekraftige opplevelser og med respekt for langsomheten får barna ta del i lange prosesser – fra frø - til vanning- til høsting.

Åpningstider

Barnehagen har åpent fra klokka 07-1630.

Dagsrytme og rutiner

7.00 Barnehagen åpner, barna møter opp i klær etter vær og de som ønsker kan spise medbrakt frokost.

Ca 10.30 Lunsj - brødmat eller varmmat – ofte laget av våre egne råvarer.

Ca 13.30 Ettermiddagsmat - enkel brødmat og frukt

16.30 Barnehagen stenger.

Årsplan

Her kan du lese barnehagens nye årsplan: Gårdsplan 2021

Vedtekter

Nordby gardsbarnehage er en privat barnehage og har derfor egne vedtekter. Her er barnehagens vedtekter.