Om barnehagen

Nordby gardsbarnehage ligger idyllisk til mellom Veståsen og Randsfjorden og er en barnehage med hovedvekt på gardsliv og friluftsliv. Her har vi aldersblandede grupper, fra 1-6 år, og vi tilbringer største delen av dagene våre ute.

Våre avdelinger er: Havnehagan, Koia og Stabburet.

Avdelingene benytter seg i stor grad av skog, mark og fjord og vi har faste turområder; Koia, Lavvoen, Nordbytangen og Tverrsjøen. Hver tredje uke holder avdelingene til på garden og har ansvar for dyrestell, hagearbeid, matlaging og alt et gardsliv bringer.  

På Nordby setter vi barndommen høyt og her får barna utforske sine omgivelser og erfare livet i fellesskap. Bærekraftige opplevelser i møtet med naturen er viktige for oss, og vi finner balanse mellom kroppslig aktivitet, ro og hvile. Vi ønsker at barna hos oss skal få muligheten til å bli trygge i vann og bruker barnekajakker og andre lekende måter å utforske vannet på. På garden finner barna omsorg og ro i møtet med dyrene, og vi tar del i lange prosesser – fra frø - til vanning- til høsting. 

 

Åpningstider

Barnehagen har åpent fra klokka 07-1630.

Dagsrytme og rutiner

7.00 Barnehagen åpner, barna møter opp i klær etter vær og de som ønsker kan spise medbrakt frokost.

Ca 10.30 Lunsj - brødmat eller varmmat – ofte laget av våre egne råvarer.

Ca 13.30 Ettermiddagsmat - enkel brødmat og frukt

16.30 Barnehagen stenger.

Årsplan

Her kan du lese barnehagens nye årsplan: Årsplan 2023-2024

Vedtekter

Nordby gardsbarnehage er en privat barnehage og har derfor egne vedtekter. Her er barnehagens vedtekter.