Om kriseteamet

Det kommunale kriseteamet er tverrfaglig sammensatt og består av ulike fagpersoner fra Helse og omsorg. Teamet har kompetanse innenfor psykisk helse både hos barn og voksne. Teamet ledes av Heidi Kristin Ellingsen. Det kommunale kriseteamet kommer i tillegg til den støtten som gis gjennom det ordinære tjenesteapparatet.

Kriseteamet skal ikke erstatte den støtte og hjelp familie, venner og nærmiljø kan gi. Krisen skal håndteres på lavest mulig nivå.

Slik formidles kontakten

Kontakt med det kommunale kriseteamet formidles via ulike offentlige instanser som:

  • Legevakt
  • Politi
  • Prest
  • Kommunens kriseledelse

For tvakttelefoner til døgnåpne tjenester, trykk her.