Om barnehagen

Stortjernet barnehage er opptatt av at alle skal få medvirke ut i fra sine ferdigheter og kompetanse og skal bli sett og anerkjent ut i fra dette. Gjennom individuell mestring kan den enkelte være en positiv pådriver inn i et fellesskap. Vi er opptatt av allsidighet og ønsker å gi barna en variert hverdag der de får oppleve, oppdage og erfare ulike aktiviteter både ute og inne slik at de kan bli kjent med en verden av mangfold. Et mangfold vi tror inviterer til nysgjerrighet, livsmestring og en allsidig lekekompetanse. Vi ønsker å gi barna trygge voksne som er inspirerende, støttende og forventningsfulle overfor barna.

Åpningstider

Barnehagen holder åpent hverdager fra klokka 07.15-16.30

Døgnrytme og rutiner

07:15 Barnehagen åpner
Vi servere frokost i fra kl 8.00 – 8.30
For at barna skal få ro til å spise og ha mulighet til å spise ferdig, bør barn som skal spise helst komme ved frokosten sin start.

09:30 Aktivitet / tur

11:00 /11:30 Mat
Vi dekker på lunsj og spiser ferskt hjemmebakt brød, eller vi lager varmmat. 

11.30 Sove/ Hvilestund

14:30 Ettermiddagsmat.
Vi serverer frukt, knekkebrød eller noe av det barna har vært med å lage i løpe av dagen

15:00 Alle barna skal være tilbake i barnehagen.

16:30 Barnehagen stenger.

Vedtekter for Stortjernet barnehage

Stortjernet barnehage A/S er en privat barnehage med egne vedtekter. Når du svarer ja til en barnehageplass ved Stortjernet barnehage godkjenner du barnehagens vedtekter. Vedtektene finner du ved å trykke på denne lenken. 

Vedtekter 2020