Regionalt næringssamarbeid i Ringeriksregionen

Kommunene Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad og Jevnaker har gått sammen i et eget næringssamarbeid.  Med i samarbeidet er Ringerike næringsforening (RNF) Universitetet Sørøst (USN) og Mer innovasjon.  Hver torsdag er det avsatt møter for samhandling, innovasjon, entreprenørskap med mer.  Det jobbes blant annet med å revidere næringspolitisk strategi «framover sammen» der betydningen av Jevnaker som turistdestinasjon får en større plass i strategien.

Her kan du lese "Fremover sammen".

Ringerike Næringsforening

Ringerike Næringsforening (RNF) representerer næringslivet i hele regionen. Det er inngått samarbeid mellom kommunene Jevnaker, Ringerike, Hole og RNF. Målet er å finne felles forståelse for næringsutvikling. Ringerike Næringsforeninge har i dag 250 medlemmer fra nær sagt alle tenkelige næringer og virksomhetsområder, private og offentlige.

Les mer: Hjemmesiden til RNF
Daglig leder er Terje Dalen
Kontaktinfo:
Send e-post
Mobil: 952 24 171

 

USN og kommunene Jevnaker, Ringerike og Hole

Jevnaker har et utstrakt samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN).  På lik linje med Ringerike og Hole er det inngått en samarbeidsavtale med USN. Årlig leverer USN ut «vekstbarometer» for regionene, som gir kommunen viktig statistikk, analyser og fremtids utsikter for kommunen og regionene. Videre har kommunen god nytte av USN for å hente ut data innenfor universitetets forskningsområder.

Her kan du lese Vekstbarometeret for Ringeriksregionen, 2020.

Her kan du lese Vekstbarometeret for Hadelandsregionen, 2020.

Kontaktperson ved USN er førstelektor, Steinar Aasnæs ved Institutt for økonomi, markedsføring og jus.
Kontaktinfo:
Send e-post
Mobil: 95494117 

Hadelandshagen

Hadelandshagen er etablert som en næringshage med både privat og offentlig eierskap. De har basen sin på Gran.

Næringshagen er sammen med vår egen næringslivsrådgiver et viktig redskap for å stimulere til nyetableringer og gründerskap. Næringshagen tilbyr rimelige kontorplasser til nystartede virksomheter og fungerer som en møteplass for næringslivet gjennom temakvelder og den årlige Hadelandskonferansen.

Les mer om Hadelandshagen