kba

Demenskoordinator

Et tilbud for personer med demens og deres pårørende.

Hva gjør en demenskoordinator?

Demenskoordinator bistår legen i utredning og legger til rette for at oppfølging i hjemmet tilbys etter at en demensdiagnose er stilt.

 • Kartlegging av funksjon og ressurser, begrensninger og hjelpebehov
 • Gir informasjon om sykdommen, lover og rettigheter
 • Gir informasjon om ulike tilbud som finnes i kommunen, for eksempel finnes det mange gode hjelpemidler som kan lette hverdagen
 • Gir råd og veiledning til personer med demens og/eller pårørende

Demenskoordinator samarbeider med fastlegen, hjemmetjenesten og dagsenteret i kommunen. 

Kontakt

Demenskoordinator Karianne Andersen Bjune kan kontaktes hver mandag og tirsdag.

Telefon: 408 06 867

Fastlegen kan også være behjelpelig med å komme i kontakt.

 

Ønsker du å vite mer om demens, finner du informasjon på:

Nasjonalforeningen for folkehelsens informasjonsside om demens. 

Dagsenter for personer med demens

På Jevnaker omsorgs- og rehabiliterinssenter har vi dagsenter for personer med demens. Du kan lese mer om tilbudet her.

Pårørendeskolen

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums og gruppesamtaler, får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens og deg som pårørende. Du treffer ander personer i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

I pårørendeskolen vektlegges åpenhet i trygge omgivelser, fortrolige opplysninger som kommer frem skal forbli mellom deltagerne.

Tema på pårørendeskolen
Kurset er lagt opp over 6 samlinger med følgende temaer:

 • Hva er demens? En innføring i ulike demenssykdommer
 • Kommunikasjon og samhandling - med personer som er rammet av demenssykdom
 • Hvordan mestre hverdagen. Tap og sorg.
 • Autonomi og samtykkekompetanse - rettsgrunnlaget for tjenester. Vergemål
 • Med demens mot livets slutt
 • Kommunale helse og omsorgstjenester. Rett tilbud til rett tid.

Oppstart av ny pårørendeskole vil være 11. september 2024.

Kurset er ved Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter og går over 6 kvelder, kl. 18-21.
Datoer:
11/9, 18/9, 2/10, 7/10, 16/10 og 23/10

Påmeldingsfrist: 4. september

Påmelding gjøres til demenskoordinator Karianne Andersen Bjune, tlf. 408 06 867 eller e-post: karianne.andersen@jevnaker.kommune.no

Aktivitetsvenn

Med en aktivitetsvenn kan personer med demens få muligheten til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Fritidsaktiviteter og gode opplevelser har positiv effekt for livskvaliteten til mennesker med demens.

Selv for mennesker der sykdommen har kommet så langt at opplevelser raskt glemmes, viser det seg at de gode følelsene og stemningen varer.

Tilbudet i lokalmiljøet bygger på et samarbeid mellom Jevnaker kommune, Jevnaker frivilligsentral, Hadeland demensforening og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med demenskoordinator Karianne Andersen Bjune.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemming
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Utviklingshemming
 • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

 

Langtidsplass for personer med demens

Kommunen har to langtidsavdelinger for personer med demens. Les mer om tilbudet her: Langtidsplass

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.