Når det du planlegger å bygge hverken kommer inn under "ikke søknadspliktige tiltak" eller hva du som privatperson kan søke om selv (tiltak uten ansvarsrett), må du ta kontakt med et foretak som har kompetanse til å være ansvarlig søker for tiltaket ditt.
De vil sørge for å ansvarsbelegge tiltaket ditt med ansvarsretter og levere søknad for deg.