Slik registrer du deg!

Oppfordringen er: Gå inn på UMS-portalen og sjekk din egen kontaktinformasjon. Velg «Sjekk din oppføring».

Du kan selv registrere et telefonnummer du vil bli varslet på. Gå inn på «Kontakter» og «Legg til kontakt».

Hvis du representerer en bedrift, trenger du også organisasjonsnummer i registreringsprosessen.

Synes du det var vanskelig?
​Her kan du laste ned en bruksanvisning som leder deg igjennom prosessen.

Hvordan fungerer dette?

Jevnaker kommune benytter lokasjonsbasert varsling for å varsle befolkningen i Jevnaker kommune, dette kan være fastboende og ikke fastboende i kommunen, de kan være alt fra forbipasserende, besøkende og turister.

Systemet for varsling er via telefonoppringning og SMS. I situasjoner der bygninger, liv og helse kan være i fare, som brann, flom ras og lignende vil du få varsel på din telefon. Vi vil også kunne sende generell informasjon som har betydning for din og andres sikkerhet enten det gjelder brudd på vannledninger eller stenging av kommunale veier. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området. 

Hva hvis jeg har hemmelig telefonnummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Det betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Dersom du har hemmelig nummer og ønsker varsling må du registrere deg i databasen. Nummeret blir holdt hemmelig for alle andre.

Jeg har bare fasttelefon!

Systemet dekker også deg som har fasttelefon. I stedet for sms får du en talemelding. Ved talemeldinger blir du bedt om å taste:  

  • 1 - for å bekrefte at du mottok meldingen.
  • 0 - for å få meldingen lest opp på nytt.

For bedrifter eller bare privatpersoner?

Adressedatabasen som blir benyttet for varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på UMS-portalen .