Hjemmeboende eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som på grunn av sykdom ikke klarer å tilberede middag, kan få levert middag hjem.

Om maten som leveres

Maten blir laget på kjøkkenet på Jevnaker omsorgs- og rehabiliteringssenter. Maten pakkes i porsjoner og kjøres ut. Menyen er variert og ernæringsriktig sammensatt.
Det settes opp en avtale om antall dager du ønsker mat og hvilke dager.

Tilbudet omfatter

 • Varm mat alle ukedager

  Varm mat kjøres ut mellom kl. 13-15 på ukedager. Kald mat leveres for lørdag og søndag.
  De som har hjemmesykepleie kan få varm mat også i helgene.
  Levering for lørdag/søndag/helligdag skjer fredag/siste virkedag før helligdag.

 • To retter

  Matrettene settes opp etter en syv-ukers meny. Det er to retter. Suppe og middag eller middag og dessert. Det er ikke anledning til å velge hvilken av disse alternativene man ønsker, da det er kjøkkenet som setter opp menyen.
  To retter koster kr. 104,- Kjøkkenet kan levere liten porsjon for kr. 66,-
  Bestiller du matombringing for alle ukedager, betaler du for maks 26 middager pr. måned.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.