Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Handlingsveileder BTI

Denne handlingsveilederen beskriver hvordan vi handler og samarbeider med barn, unge og deres foresatte. Handlingsveilederen er forpliktende for alle ansatte som møter barn og unge med behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.

Dersom du lurer på om et barn/ungdom trenger hjelp, plikter du som ansatt å gjøre noe med det. Husk at det kanskje bare er du som ser. Da blir du den avgjørende faktoren dersom bekymringen viser seg å være reell. 

Handlingsveilederen for Bedre tverrfaglig innsats (BTI) forteller deg hvordan du bør handle, og skal gi deg trygghet på egen kompetanse og framgangsmåte. 

Gjennom tidlig innsats og samhandling hindrer vi at barn og unge vokser seg inn i større vansker. Vi skal ikke vente og se. 

Bruk handlingsveilederen fra første stund i møte med barn og unge som kan ha behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet. 

Barnevernet følger oppdatert versjon av statlig veileder for barnevern. 

I overgangssituasjoner mellom tjenester eller personer kan innsatsen eller koordineringen rundt barn og unge svikte, ofte fordi den som overtar ikke er godt nok orientert om familiens situasjon. 

På alle nivåer i handlingsveilederen har du samtidighetsansvar. Det betyr at du er ansvarlig for å følge opp barnet og familien selv hvis du har sendt henvisninger eller meldt fra om din bekymring er meldt til andre instanser eller til din leder. 

De ulike tjenestenes arbeid med familien skal i størst mulig grad foregå samtidig, ikke etappevis. 

Aktuelt

Bildet viser virksomhetsleder kultur, Håvar Austgard

Fra Hole til Jevnaker

Den nye virksomhetslederen for Kultur er Håvar Austgard. Han tiltrer stillingen den 27. januar i 2022. Han har bred erfaring med å jobbe innenfor kult...
Bildet viser Øyvind Sogn, Monica A. Kornum og Odd Kjetil Berg utenfor BUA sine lokaler på Jevnaker.

Jevnaker har Norges beste BUA

For tredje måned på rad er BUA Jevnaker den beste i hele landet. Tallenes tale er klar: Utstyrssentralen som ligger i Brugata 12 slår de store sentral...
Bilet viser rådmann og ordfører.

Vi sier TAKK!

En hilsen til alle fra ordfører og rådmann - for den innsatsen som er lagt ned under unntakstilstanden vi har vært i det siste halvannet året. Krisele...