Spesialpedagogisk plan

Alle barn med spesialpedagogisk hjelp i barnehagealder skal ha en pedagogisk plan.

Mal for en spesialpedagogisk plan finner du her

Tjenesteoversikt

Det er mange støttetjenester i Jevnaker som jobber med barnog unge og deres foresatte. 

Her er en oversikt over kommunens støttetjenester.