Felles for alle veiene

Maks totalvekt: 50 tonn
Tillatt vognlengde: 18,75 meter
Bruksklasse vinter: Bk 10
Veigruppe for spesialtransport: ikke

 

Bestemmelser for kommunale veier med redusert tillatt aksellast i teleløsningen

I Jevnaker kommune gjelder følgende bestemmelser: 

  • Rutegående personaltransport, tanktranport av melk, transport av myse, kasein (protein), ferskt slakt (fisk eller kjøtt), ferskt pelsdyrfor (våtfor) i tank, smolt, bergingsbil, renovasjonsbil, udelbart gods og mobilkran tillates kjørt med 8 tonn aksellast på veger med nedsatt aksellast 6 tonn.
  • Udelbart gods og mobilkran tillates kjørt med 9 tonn aksellast på veier nedsatt til 8 tonn.
  • For transporter med unntak i henhold til pkt. 1 eller 2. ovenfor gis det ikke ytterligere tillegg for tvillingmonterte hjul eller luftfjæring.
  • Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger tillates brukt med full aksellast/nyttelat for den enkelte vei.

 

Tillatt aksellast og totalvekt 
Se bestemmelser om tillatte aksellaster og tillatt totalvekt i veiliste for riksveier. Se veiliste her.

Tillatt kjøretøy- og vogntogbredde 
Største tillatte kjøretøybredde på fylkes- og kommunale veier i Viken er 2,55 meter.

Bruksklasse Sommer 
Bruksklasse Sommer er veiens generelle bruksklasse, utenom periodene med spesiell vinteraksellast og eventuell nedsatt aksellast i teleløsningen.

Bruksklasse Vinter 
Spesiall vinteraksellast (Bk10) innføres på den tiden av året hvor veiene har økt bæreevne på grunn av frost. Tidspunkt for innføring og oppheving av spesiell (forhøyet) vinteraksellast kunngjøres ved annonsering.

Vedtak om aksellast i teleløsningen 2024

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7, forskrift om bruk av kjøretøy § 5-14 pkt. 2 og forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger av 7. oktober 2005 (skiltforskriften), § 28, treffer Jevnaker kommune midlertidig vedtak om nedsatt aksellastgrense til 6 tonn på kommunale veger i henhold til liste.

Vedtaket gjøres gjeldende ved bruk av skilt 320 Aksellastgrense. Vedtaket iverksettes ved oppsetting og avdekking av skilt 320 og forbudet gjelder til skiltet er fjernet på den enkelte strekning. Vedtaket gjelder samlet fra 16.04.2024 kl. 15.00 og maks utstrekning er tom. 20.06.2024.

Jevnaker kommune er ansvarlig for loggføring av oppsetting og fjerning av forbudsskilt 320 Aksellastgrense. Dato for iverksetting og loggføring skal sendes til vegtrafikksentralen og til firmapost@vegvesen.no

Liste med veinummer og gjeldende strekning er utarbeidet av Jevnaker kommune.

Nærmere informasjon om restriksjonene finner du på kommunens hjemmeside under Vei, vann og avløp, eller du kan kontakte Jevnaker kommune på tlf. 900 80 104, Vegmeldingssentralen tlf. 175, eller Statens vegvesen Region øst tlf. 22 07 30 00.