UKM har av ulike årsaker ikke vært gjennomført på noen år i Jevnaker. Hovedårsaken er selvsagt to år med pandemi. 

Men i år skal vi gjennomføre en lokal mønstring.

Det skjer lørdag 16. mars i lokalene til kulturskolen/UK.

Fristen for å melde seg på er nå ute. 

Tradisjonelt har UKM vært gjennomført med en lokalmønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Nå er det fokus på UKM-aktiviteter gjennom hele året.

 UKM står for Ung Kultur Møtes.