Vakttelefon har nummeret 905 73 979

Benyttes ved alle akutte hendelser innen:

  • Vann og avløpsnett som for eksempel: vannlekkasje, tett spillvann.
  • Ulike hendelser på kommunal vei for eksempel: glatte veier, skader på vei av større betydning.

Vakttelefonen er bemannet hele døgnet. Andre hendelser som ikke er akutte rettes til Servicetorget mellom klokka 10:00-14:00 på Tlf: 613 15 700