Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forskrifter og gebyrer for vann og avløp

Forskrift for vann og avløp

Jevnaker kommunestyre vedtok 17.09.2020 ny forskrift for vann- og avløpsgebyr i Jevnaker kommune.Ny forskrift trer i kraft fra 01.01.2021, samtidig som gammel forskrift blir opphevet.

Vann- og avløpsgebyr er i hovedsak delt inn i to kategorier:

1. Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr betales ved tilknytning av eiendom (f.eks. bolig) til det offentlige vann og avløpsnettet.

2. Årsgebyr
Årsgebyret består av to deler, dvs. en fast del og en variable del. Den faste delen består av  abonnementsgebyr mens den variable delen består av forbruksgebyr basert på hvor mye vann den enkelte abonnent forbruker.

 

Kartlegging og opprydding i spredte avløp

Jevnaker kommune er i gang med en omfattende registrering av alle private avløpsanlegg. Anlegg uten utslippstillatelse, eldre anlegg av dårlig kvalitet og defekte anlegg vil få pålegg om utbedring i henhold til lokalforskriften. Alle som har innlagt vann i sin bolig eller fritidsbolig er ifølge norsk lov pålagt å ha en godkjent renseløsning for utgående vann.