Hva er parkeringstillatelse?

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringsmuligheter knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet.

Man får vanligvis tillatelse for 2-5 år. Parkeringstillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden dersom ikke annet er gitt beskjed om.

Parkeringstillatelse er et enkeltvedtak for en tidsbegrenset periode. 

Parkeringstillatelsen følger eieren av parkeringskortet, ikke kjøretøyet.  Misbruk vil medføre inndraging av kortet og eventuelt anmeldelse. 

Hvem kan få?

  • Du må ha store forflytningsvansker, som må dokumenteres med en legeerklæring fra en lege.
  • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringsmuligheter nær bosted, arbeid eller i forbindelse med annen regelmessig aktivitet.

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt. Husk å legge ved legeerklæring og et passbilde.

Krav til søker

  • legeerklæring
  • bilde i passfotostørrelse
  • kopi av gyldig førerkort om du søker som sjåfør
  • kopi av ID-kort om du søker som passasjer

Hvordan søke tjenesten:

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk.
Har man ikke mulighet til å logge inn med bankID, så kan man få tak i papirversjon på Servicetorget.

Legeerklæring og passbilde kan lastes opp i søknaden, sendes til oss via post eller leveres på servicetorget.
Skjema finner du nedenfor.