Kommunal heder tildeles ungdom med bosted i Jevnaker som har gjort seg bemerket utover kommunens grenser innen musikk, dans, drama, idrett, politikk eller annet.

Kommunestyret bygger sin avgjørelse på innsendte forslag. Alle kan foreslå på kandidater. Lag og foreninger oppfordres særlig til å komme med forslag. Frist: 15. februar.
 

Kommunal heder deles ut til ungdom mellom 12 og 25 år, men kommunestyret kan ved spesielle forhold, dispensere fra disse grensene.

Send inn ditt forslag. Husk å oppgi alder og begrunn med kandidatens prestasjoner. 

Send forslaget på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no eller ved brev til Jevnaker kommune, Postboks 60, 3521 Jevnaker.

Kommunal heder for ungdom består av gavesjekk, diplom og blomster.  Den deles ut ved en passende høytidelig anledning.

Tildigere mottakere av heder til ungdom

2002

Maren Haugli

2003

Aleksander Rønning

Maren Haugli

Marius Ulseth

Tor Arve Magnussen

2004

Øyvind Sogn

Julie Therese Lund

Thomas Fillinger Hovde

Sverre Haugli

2005

Ida Charlotte W. Nicolaysen

Are Luke Muggerud

2006

Marius Rolstad

Lars Westend Høgnes

2008

Aase Wang

Yo Hsiung Su

Anders Svenskerud

2009

Sol Elisabeth Larsen

Magnus Winger

Madeleine Brørby Fivelsdal

2011

Jens Bjertnæs

Solveig Nuin Stephens

Tommy Ruden Bakken

2012

Eskil Korneliussen

Kim Oyva Jarva

Kristin Bjellum

2014

Marie Bakken Haugli

Kai Sindre Gunderhuset

Frida Glemmestad

Thorleif Bratvold

2015

Kristian Balswick
Marit Krogvold Eriksen

2016

Nora Christophersen

Leonardo Pereira

Anne Ingeborg Sogn Øiom

Johanne Bjertnæs

2017

Magnus Bakken Haugli

Natalie Midtsveen

Magnus Tuv Myhre

2018

Sondre Midtsveen

Morgan Brit Knaplund

Didrik Wilkens

2019

Leah Møller

Jonas Jensen

2023

Kaia Holmen

Sandra Stepanenko Nilsen

Elling Broberg

Bjarte Bjertnæs