Slik søker du om fradeling

Du trenger naboliste, situasjonskart, planbestemmelser for grunneiendommen. I søknaden legger du ved:

Arealoverføring

En arealoverføring er en overføring av større arealer mellom to tilgrensende matrikkelenher og benyttes når endringen overskrider grensene for grensejustering.
I en arealoverføring skjer fradeling, overskjøting av hjemmel og sammenslåing i èn forretning. 

Arealoverføring er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.
Slik søker du om arealoverføring:


Partene er ansvarlig for å avklare, beskrive og sikre rettigheter, feste og pant.

Hva koster en fradeling?

Priseksempel standard delesak:
Fradeling av ny grunneiendom - gebyr etter plan og bygningsloven: 4365,-
Fradeling av ny grunneiendom - oppmålingsgebyr (avhengig av størrelse): 16791 - 25829,-