Fradele ny grunneiendom

Fradeling av ny grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Hvis kommunen godkjenner fradelingen og fatter et vedtak, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Her vil berørte parter bli innkalt til oppmålingsforretning der nye grenser vil bli målt og merket. I etterkant føres forretningen i matrikkelen og nytt gårds- og bruksnummer vil bli opprettet og tinglyst.

Du trenger naboliste, situasjonskart, planbestemmelser for grunneiendommen. I søknaden om Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, søknad (etter plan- og bygningsloven) legger du ved:

Arealoverføring

En arealoverføring er en overføring av større arealer mellom to tilgrensende matrikkelenher og benyttes når endringen overskrider grensene for grensejustering. Hvis kommunen godkjenner fradelingen og fatter et vedtak, vil saken bli sendt videre til oppmålingsavdelingen. Her vil berørte parter bli innkalt til en oppmålingsforretning der nye grenser vil bli målt og merket.
I en arealoverføring skjer fradeling, overskjøting av hjemmel og sammenslåing i èn forretning. 

Arealoverføring er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.
Slik søker du om arealoverføring: