Om barnehagen

Samsmoen barnehage ligger i utkanten av Furumoen byggefelt. Vi har beliggenhet med kort avstand til skog og mark, et flotte utearealer både utenfor og innenfor gjerdet. Dette innbyr til fysisk aktivitet, lek og glede.

De fire avdelingene er:
 
Maurtua: 0-3 år
Furustubben: 2-6 år
Bjørnehiet: 2-6 år
Ekorntoppen: 2-6 år.

Barnehagen vår skal oppleves som et godt sted å være for barn, foresatte og personalet. For at vi skal oppnå det, har vi nå startet på arbeidet med grunnfundamentet vårt, relasjonskompetanse og hva som skal definere barnehagen vår. Dere skal møte et personalet som er her for barna deres og som har fokus på barnas beste.

Åpningstider

Samsmoen har åpent fra klokka 07.15-16.45.

Dagsrytme og rutiner

07.15 Barnehagen åpner 

07.15-09.00  Frokost på kjøkkenet

07.15-09.30 Frilek på huset

09.30-10.00 Oppstart grupper/utegruppen går ut
tilrettelagte aktiviteter/frilek, utelek

11.00-12.00 Lunsj

12.00-14.00 Utelek/soving

14.00-14.45 Ettermiddagsmåltid, frukt/grønnsaker
og knekkebrød

14.45-16.45 Frilek, opprydding,

16.45: Barnehagen stenger

Årsplan

En barnehage er en pedagogisk virksomhet, og innholdet styres av flere planer. Lov om barnehager og rammeplan er overordnet og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.

Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagen arbeider for å oppfylle barnehagelovens bestemmelser om innhold i barnehagen.

Årsplan Samsmoen barnehage 2023-2024

Årsplan del 1 Samsmoen barnehage 2022-2025

Trafikksikker barnehage

Trafikksikker barnehage er et konsept som er utviklet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller. Jevnaker kommune er en trafikksikker kommune.

Det gir ingen garanti for at det ikke vil skje ulykker i fremtiden, men gjennom høyere bevissthet hos ansatte, barn og foreldre vil risikoen bli mindre. 

Samsmoen barnehage har utformet et dokument, Samsmoen barnehage = trafikksikker barnehage hvor kriterier, barnehagens dokumenter, det pedagogiske arbeidet og foreldrerollen i arbeidet med trafikksikkerhet tas opp.