Pris for en barnehageplass

Det koster 3230 kroner per måned for en full barnehageplass i de kommunale barnehagene i Jevnaker. I tillegg kommer betaling for mat.

Foreldrebetaling reguleres av forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og eiers fastsetting av satser med bakgrunn i regelverket. Det er innført en sentral makspris for betaling av opphold i barnehage, og denne fastsettes av storting og regjering i det enkelte års statsbudsjett.

Du betaler for elleve måneder i året. 

 

 

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage får du få søskenmoderasjon. Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning. 

Moderasjonen er som følger:

30% for barn nummer 2.

50% for barn nummer 3 og videre.

 

Redusert foreldrebetaling

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må søkes hvert år. 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. 

Du søker her: redusert foreldrebetaling og kjernetid

Mer om redusert foreldrebetaling på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Gratis kjernetid

Barn i familier med lav inntekt kan har rett til 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere barnehageplass må dere betale for opphold utover de 20 timene. Du må søke om gratis kjernetid.

Tilbudet gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer, og barn med utsatt skolestart.

Familie med lavere samlet inntekt enn kr. 583 650 kr. kan søke om gratis kjernetid i barnehagen.

Du kan søke digitalt her: søk redusert foreldrebetaling og kjernetid