Hverdagsrehabilitering har fokus på hva som er viktige aktiviteter i livet ditt nå. Tjenesten er for deg som ikke lengre mestrer din hverdag som før. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltagelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Aktivitetshjul

Hva er viktig for deg?

Sammen med deg, vil vi kartlegge og utarbeide mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag. 

Deretter vil tjenesten hjelpe deg å trene mot dine mål, slik at du fortsatt kan mestre det som er viktig for deg i hverdagslivet.  Vi vil være med deg i en tidsbegrenset periode på 6-8 uker hvor opptreningen vil skje i hjemmet og i nærmiljøet ditt.

Dette forutsetter at du er motivert til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere har mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i dagliglivet.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.