På disse helsestasjonene jobber det helsesykepleiere, jordmødre, psykisk helsearbeider og legetjenestene. Tilbudet er gratis og det er muligheter for drop in-tilbud.

Jevnaker kommune samarbeider med kommunene Ringerike, Gran og Lunner om dette tilbudet.