Mange barn blir urolige og kanskje litt engstelige av slike inntrykk, og har mange spørsmål det ikke alltid er så enkelt å svare på. 

Ikke undervurder hva barn får med seg, men husk at de ofte ikke har fakta og kunnskap til å forstå. 

Hvordan man snakker med barn, må tilpasses deres alder. Rådene under er generelle og overordnet. Nederst finner du også lenker til kildene vi har brukt. Disse er gjerne mer detaljert og spesifiserer råd for bestemte aldre.

 

Det er ok å være redd

La barn vite at det er helt ok å føle seg urolig og redd. Det er helt naturlig når krig dominerer nyhetsbildet. 

Hvis barna opplever at vi tåler at de er redde, blir det lettere for dem å gi uttrykk for tanker, følelser og å stille de spørsmålene de har. Det øker sjansen for at de søker den støtten de trenger for å håndtere vanskelige tanker og følelser.

Samtidig bør ikke din egen frykt prege samtalen med barnet. Opptrer du rolig, føler barna seg trykke og tør komme med eventuelle spørsmål de har.

Lytte

Å være en god lytter er vår aller viktigste oppgave overfor barn. Man må ikke alltid ha alle svarene, men gjennom å lytte og å stille åpne og respektfullt nysgjerrige spørsmål kan vi utforske hva det er som gjør barn engstelig og hva barn lurer på. Undersøk hva barnet har fått med seg og forstår av situasjonen. Det er viktig å gi svar på det barnet faktisk lurer på, og ikke det vi voksne tror at det kan være bra å si noe om. Det finner vi bare ut gjennom å først lytte ordentlig.

Spør

Hvis du tenker at barn er urolig og redd for hva som skjer, men kanskje ikke sier noe om det, bør du spørre hva barnet har fått med seg, og hva som er til bekymring. Da kan du hjelpe barnet dit å legge fra seg det som kanskje er misforståelser eller til og med helt feil.

Vær ærlig og åpen

Det er mye informasjon om spesielt krigen mellom Israel og Hamas og krigen i Ukraina. Ikke alt vi får med oss er riktig. Det gjelder også barn. Tenk igjennom hva og hvordan du kan gi barn informasjon på best mulig måte.

Barn trenger tydelig og riktig informasjon, som er tilpasset deres alder og modning og med et språk som de skjønner. Vær ærlig, men spar på detaljene.

Vær til stede på barnas digitale arenaer, og skjerm dem fra det kontinuerlige nyhetstrykket.

Dersom barnet ditt gjerne vil se eller lytte på nyheter er for eksempel NRK Supernytt tilpasset barn. Se dem likevel sammen med barnet og utforsk etterpå hva barnet tenker om det dere har sett, og om barnet har flere spørsmål som bør oppklares.

Gi håp

Det er viktig å gi håp i håpløse situasjoner. Fortell at land og styresmakter gjør mye for å finne en løsning på krigene og for å hjelpe de som bor der og rammes. Fortell at voksne i flere land, og i organisasjoner som FN, tar ansvar for å jobbe for å skape fred mellom partene.

 

Kilder

Terror og krigshandlinger i Israel/Gaza – hva sier vi til barna? Les hos Klinikk for krisepsykologi ved å trykke her.

Hvordan snakker du med barn om krig? Les hos Unicef ved å trykke her.

9. november svarte utenriksministeren på spørsmål fra barn om krigen i Midtøsten hos NRK Supernytt. Denne episoden kan du se ved å trykke her

Snakk med barnet om katastrofen. Les hos Voksne for barn ved å trykke her.

Krig i Ukraina – hva sier vi til barna? Les hos Klinikk for krisepsykologi ved å trykke her.

Hvordan snakke med barn om Ukraina. Les mer hos Voksne for barn ved å trykke her.

Se regjeringens pressekonferanse for barn om ukrainakrigen 3. mars 2022 ved å trykke her.