Dagsenter på tur

Dagsenter for eldre

Dagsentertilbudet er et forebyggende tiltak som har som mål at brukerne skal opprettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner og klare seg i hjemmesituasjonen. Med dette som utgangspunkt er dagsenteret et tilbud med vekt på sosiale og tilrettelagte aktiviteter.

Dagsenteret har tilbud på dagtid 5 dager i uken og tjenesten tildeles etter søknad. Brukere av dagsenteret, som ikke kommer seg til og fra selv, hentes og kjøres hjem i felles taxi. Tidspunkt for avreise fra hjemmet er individuell og vil være mellom 09:00 og 09:45, tilsvarende gjelder for tidspunkt for hjemkomst. Avreise fra Jors tilbake til hjemmet vil være 13:45, etter middag.

Aktiviteter kan være:
Hyggelig samvær med kaffekos, middag, forskjellige turer,  kulturelle innslag med sang og musikk, hageaktivitet, sesongtilpassede aktiviteter og utnyttelse av naturen vår til de forskjellige årstidene. 

Hadeland

Dagsenter for personer med demens

Målgruppen er personer med demens uavhengig av alder. Hjemmeboende med en demensdiagnose, eller som er under utredning med mistanke om demens, vil kunne ha nytte og glede av sosial stimulans og aktivitet i fellesskap med andre på dagsenteret.

Dagsenter for demente har tilbud på dagtid 5 dager i uken og tjenesten tildeles etter søknad. Brukere av dagsenteret for demente hentes og kjøres hjem i felles taxi. Tidspunkt for avreise fra hjemmet er individuelt og vil være mellom 09:00 og 09:45, tilsvarende gjelder for tidspunkt for hjemkomst, avreise fra Jors vil være 13:45, etter middag.

Aktiviteter kan være:
Hyggelig samvær med kaffekos, middag, forskjellige turer,  kulturelle innslag med sang og musikk, hageaktivitet, sesongtilpassede aktiviteter og utnyttelse av naturen vår til de forskjellige årstidene. 

Postrunde

Ljungberggården aktivitetssenter

Ljungberggården aktivitetssenter holder til på Ljungberggården, Lidvangveien 20. Dette er et aktivitetstilbud for funksjonshemmede over 18 år, som av ulike grunner står helt eller delvis utenfor ordinært arbeid. Vi tilbyr en rekke ulike aktiviteter, hvorav noen er arbeidsrettede.

Aktivitetstilbudet foregår på ukedager mellom kl. 09.00 - 14.00. Vi har også enkelte aktiviteter som foregår på kveldstid. Disse fremkommer i månedens kulturkalender.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.