Dagsenter på tur

Dagsenter for eldre

Dagsentertilbudet er et forebyggende tiltak som først og fremst har som mål at brukerne skal opprettholde sine fysiske, psykiske og sosiale funksjoner og klare seg i hjemmesituasjonen. Med dette som utgangspunkt er dagsenteret et lavterskeltilbud med vekt på sosiale og tilrettelagte aktiviteter.

Dagsenteret har ulike dagaktiviteter fem dager i uken fra kl. 09.00-14.00.

Aktiviteter kan være:
Hyggelig samvær med kaffekos, middag, forskjellige turer,  kulturelle innslag med sang og musikk, hageaktivitet, sesongtilpassede aktiviteter og utnyttelse av naturen vår til de forskjellige årstidene. 

Hadeland

Dagsenter for personer med demens

Målgruppen for dagsenteret er personer med demens uavhengig av alder og sykdomsfase.

Hjemmeboende med en demensdiagnose, eller som er under utredning med mistanke om demens, vil kunne ha nytte og glede av sosial stimulans og aktivitet i fellesskap med andre på dagsenteret.

Dagsenteret for demens har ulike dagaktiviteter fem dager pr uke fra kl 09-14. Det vil bli servert frokost og middag hver dag.

Postrunde

Ljungberggården aktivitetssenter

Ljungberggården aktivitetssenter holder til på Ljungberggården, Lidvangveien 20. Dette er et aktivitetstilbud for funksjonshemmede over 18 år, som av ulike grunner står helt eller delvis utenfor ordinært arbeid. Vi tilbyr en rekke ulike aktiviteter, hvorav noen er arbeidsrettede.

Aktivitetstilbudet foregår på ukedager mellom kl. 09.00 - 14.00. Vi har også enkelte aktiviteter som foregår på kveldstid. Disse fremkommer i månedens kulturkalender.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.