Pga dagens situasjone med Covid-19 så har vi ingen kulturkalender klar for vinteren/våren 2022.