Kulturkalender for mai

Dato Klokkeslett Arrangement
Søndag 7/5 14.30 Pårørende/-vennegruppa arrangerer søndagstreff
Underholdning og servering av kaffe og kaker
Sted: Kantina
Onsdag 10/5 14.30 Hyggestund med andakt
Sted: Kantina
Torsdag 11/5 10.00-12.30 Brødrene Hoelsveen spiller musikk
Underholdning og servering av kaffe og kaker
Sted: Kantina
Søndag 14/5 12.00 Ringerike folkedansgruppe kommer og danser
Sted: Kantina, ute hvis fint vær
Tirsdag 23/5 17.30 Jevnaker barnekor kommer og synger
Sted: Kantina
Onsdag 31/5 10.00 Alpakka-besøk
Sted: Ute i hagen ved dagsenteret