Forsvaret har gjennom mange år hatt stor aktivitet i Ringeriksregionen og har vært en stor arbeidsgiver. Mange i befolkningen har vært tilknyttet Forsvaret – som militær-, sivilt ansatt eller familie. I dag er det ikke så mange militære arbeidsplasser lokalisert i vårt område, men det er fortsatt en del som pendler til Oslo regionen og Sessvoll/Gardermoen.

Jevnaker kommune satte i november 2019 i gang arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier før, under og etter internasjonale operasjoner. Kommunen ønsker å være en god kommune å bo i og en god vertskommune for Forsvaret og andre organer. Vi ønsker å vise anerkjennelse og forståelse for veteraners og familiers situasjon.

Du finner selve planen på siden der vi har samlet overordnede planer i kommunen.

Veterankontakt i Jevnaker

Jevnaker kommune har egen veterankontakt.
Det er kommunalsjef for sentraladministrasjon, Ragnhild Collet-Hanssen.
Hun treffes på e-post: rach@Jevnaker.kommune.no