Tømming av septik/slamavskillere

I Jevnaker kommune er det tvungen slamtømming. Det vil si at alle som har private avløpssystemer må følge den ordningen kommunen administrerer for tømming av slam. Dette følger av lokal slamtømmeforskrift og lokal forskrift for private avløpsrenseanlegg.

I Jevnaker settes det opp en tømmerute basert på en tømming per år for de som har ordinære slamavskillere. Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år.

Tømming er tvungen og utgifter til tømming av septiktanker faller inn under dine årlige kommunale avgifter. Kommunen er ansvarlig for at tanken din tømmes.

Du må selv sørge for at adkomst og kumlokk er tilgjengelig ved tømming og tilsyn.

Bildet viser septikkbil
(Foto: NORVA24)

Behov for ekstra tømming?

Dersom ditt renseanlegg trenger tømming utenom ordinær rodetømming, ringer du selv og bestiller hos NORVA24 Ringerike Septikservice,
De har døgnåpent og telefonnummeret er: 32 17 13 90
Du kan også sende e-post til ringerike@norva24.no
Hjemmesiden deres finner du her.

Tømmestasjon for bobiler

Tømmestasjon bobil Bergermoen

Jevnaker kommune har tømmestasjon for bobiler på Bergermoen.
Anlegget har selvbetjent servicestasjon, der bobiler kan tømme faste og løse tanker og fylle opp med Norges beste drikkevann!
Bobil-anlegget kan benyttes gratis. 

Adressen er: Musmyrveien 35 (Google plasserer adressen feil, følg Musmyrveien videre, skiltet til tømming)
Koordinatene: N 60°13’57.3 – E 10°20’52.9.
Veien til anlegget er skiltet fra E16.

Se StreetView fra Google.