Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud om alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med nedsatt funksjonsevne,  som er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

BPA innebærer at du har rollen som arbeidsleder og påtar deg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Du må søke om å få BPA. Før tildeling må det vurderes om dette er den mest hensiktsmessige måten å gi deg hjelp på.

Les mer om brukerstyrt personlig assistent på nettsidene til helsedirektoratet,