Hva kan det søkes midler til?

 • Bygging, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, deriblant friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg
 • kjøp og innredning av eksisterende anlegg
 • universell utforming av eldre idrettsanlegg
 • Skilting/merking av eksisterende turveier, turløyper og turstier
 • Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (tilskuddsordningen håndteres av Den Norske Turistforening)
 • Kart (turkart og orienteringskart)

 

Hvem kan søke?

 • Kommuner
 • Idrettslag/organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF), Samenes idrettsforbund-Norge (SVL - N), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (NBF), Det frivillige Skyttervesen (DFS)
 • Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv*
 • Samisk Reinkappkjørerforbund og sammenslutninger organisert under forbundet*
 • Norsk Kennel Klub og sammenslutninger organisert under klubben*
 • Velforeninger, aksjeselskap/allmennaksjeselskap, stiftelser, studentsamskipnader eller andre sammenslutninger (jfr. bestemmelsene) **

*Kan kun fremme søknad til bestemte anlegg (se bestemmelsene lenger ned på siden)

**Vedtekter må godkjennes (se bestemmelsene lenger ned på siden)

Hvordan søke?

Nye og gjentatte søknader leveres via elektronisk søknadsskjema hos anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes inn. Søknad må fremmes senest søknadsåret etter ferdigstillelse av anlegget.

Søkere plikter å gjøre seg kjent med vilkårene i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Ta kontakt med kommunen eller fylkeskommunen for nærmere informasjon om søknadsfrist og søknadsprosessen.

Frister

Søknadsfrist til Jevnaker kommune: 1. oktober hvert år

Fra Jevnaker kommune til Akershus fylkeskommune: 15. januar hvert år

Verktøy for planlegging og drift av anlegg

Du kan finne informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

For hver type anlegg vil du blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter.

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.