En støttekontakt kan være med deg i sosiale sammenhenger og som følge til fritidsaktiviteter.
Støttekontakten kan for eksempel bli med deg og gå tur, dra på kino, gå på kafé, trene eller andre sosiale aktiviteter.

Målet med tjenesten er å bidra til et meningsfylt innhold i deler av fritiden for den som ikke er i stand til å ivareta dette selv.

Du kan søke om støttekontakt dersom du trenger tilrettelegging for å delta i sosiale aktiviteter og få en meningsfull fritid.
Både barn, ungdom og voksne kan søke om støttekontakt.

Ønsker du å jobbe som støttekontakt

Har du litt tid til overs og ønsker å fylle den med noe meningsfylt da er kanskje oppdraget som støttekontakt noe for deg.
Send gjerne en e-post så kontakter vi deg, eller ta kontakt med servicetorget på tlf. 61 31 57 00.

Det kreves ingen spesiell kompetanse for å være støttekontakt, men det gis veiledning i oppdraget.

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.