Visma flyt skole

Visma flyt skole (VFS) er vårt skoleadministrative system, hvor alle administrative data legges inn. Dette innebærer blant annet føring av fravær, anmerkninger, karakterer og dokumenter knyttet til eleven (for eksempel referater fra møter mellom skole og foresatte).

Som foresatte kan dere logge inn med MinID, og se de nevnte punktene over.

VFS brukes også i kommunikasjon mellom skole og hjemmet, fortrinnsvis via appen «Min skole – foresatt» (erstatter SMS-kommunikasjon). I appen kan man sende og motta meldinger, samt melde fravær direkte. Dette kan også gjøres via VFS foresatteportal på nettet. I Visma flyt skole kan du søke, endre og si opp SFO-plass. For Toso kan dette gjøres kun i MinSkole-appen.

Klikk her for å komme til Visma flyt skole foresatteportal.

Klikk her for å laste ned appen til iPhone (iOS)
Klikk her for å laste ned appen til Android    

 

Zokrates

Zokrates er et systemet som brukes til ukeplaner, timeplaner og innleveringer (litt forskjellig bruk mellom barneskolene og ungdomsskolen). Foresatte kan logge inn i Zokrates’ foresatteportal med MinID og se sine barns ukeplaner.

Klikk her for komme til Zokrates foresatteportal

Print
Logo FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole.  
 
FUG kan gi deg informasjon om: 

  • hvordan du kan støtte ditt eget barn på skolen
  • hvordan du samarbeider godt med skolen om ditt barns skolegang
  • hvordan du kan bidra til et godt skolemiljø

Foreldreutvalget for grunnopplæringen gir råd og veiledning til deg som foreldre og det skjer via telefon eller mail.
Temaer kan være mobbing, skolemiljø, inneklima, samarbeid med skolen og andre foreldre, foreldremøter, FAU.

Les mer: https://www.fug.no/