Hva er innsyn?

Det er to ulike typer innsyn.
Innsyn i egne personopplysninger gir kun innsyn til hvilke personopplysninger de ulike virksomhetene i kommunen har om deg.
Innsyn i en sak gir deg tilgang til sakspapirer i hele saken du søker innsyn i.

Rett til innsyn

Når kommunen behandler opplysninger om deg, har du alltid rett til å vite:

  • hvilke data som behandles
  • hva opplysningene brukes til
  • hvor lenge opplysningene skal lagres

Innsyn i egne personopplysninger gir kun innsyn til hvilke personopplysninger de ulike virksomhetene i kommunen har om deg. Dersom du ønsker innsyn i sakspapirer i en konkret sak må du enten søke selv i postlisten, eller søke om innsyn etter offentlighetsloven dersom dokumentene ikke er offentliggjort.

Slik ber du om innsyn

Du kan kontakte Jevnaker kommune og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Vi vil svare på henvendelsen din så fort som mulig, og senest innen 30 dager. I de tilfeller hvor søknaden er ressurskrevende kan det ta noe lengre tid før du får svar, vi vil i så fall informere deg om dette.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg.

Ved forespørsel om innsyn i egne personopplysninger:  Send oss en e-post: postmottak@jevnaker.kommune.no