Søke eller endre SFO-plass

For å søke eller endre SFO-plass må du benytte deg av vår digitale plattform Visma flyt skole
Logg inn med ID-porten og velg elektronisk ID. Velg foresttportal.

Når du kommer inn i systemet velger du SFO og så søk SFO. Det venstre feltet fylles ut først, den høyre etterpå. Det er viktig for antallet økter at du oppgir riktig tidspunkt for når barnet skal komme på SFO og når barnet skal hentes eller gå hjem.

Skriv inn hvilke ukedag(er) dere søker SFO-plass i feltet  og hvilke økter dere ønsker å benytte. Der det står "kommentar fra foresatte", kan du maks bruke 250 tegn. Du må også presisere i kommentarfeltet hvilke dager du ønsker kost. 

Møter du på problemer eller har spørsmål om SFO kan du få råd og hjelp hos vår rådgiver. Se kontaktinformasjon til høyre på denne siden.

Si opp plass

SFO året starter 1. august til varer 31. juli påfølgende år. Frist for påmelding til høsthalvåret er 15.april. Dersom du skal si opp plassen er oppsigelsestiden en måned og regnes fra påfølgende 1. i måneden. Det er full betaling i oppsigelsestiden. 

Du sier opp plassen ved å gå inn på Visma flyt skole.