Det å være attraktiv handler om attraktive arbeidsplasser, gode tjenestetilbud, gode samferdsel og kollektivforbindelser og flotte nærområder.  Jevnaker har mange av disse forutsetninger for å tiltrekke seg nye innbyggere.  Målet er at folketallet vokser med minst 1% hvert år.  Kommunen ønsker å tilby et variert botilbud, både i form av småhusbebyggelse og eneboliger.  Det satses på sentrumsnær boligbebyggelse.  Kommunen har en proaktiv arealpolitikk der det åpnes for mange nye boligområder.  Kommunen har derfor en stor tomtereserve for boligbebyggelse.

Ønsker man seg en eneboligtomt med svært god utsikt over et vakkert kulturlandskap til en overkommelig pris, er Jevnaker et sted å søke seg til. Velkommen!