Hva må søknaden inneholde?

For at søknad om avkjørsel fra kommunal vei skal behandles, må den inneholde:

  • Beskrivelse av planlagt tiltak.
  • Situasjonskart. Avkjørsel tegnes inn med bredde, frisikttrekant og svingradius i henhold til veileder «Krav til avkjørsel». Bygg og eventuelle sikthindringer må vises på situasjonsplanen.
  • Tegning av avkjørselens lengdeprofil.

Les mer hos vegvesen.no

Slik søker du

Du søker via Statens vegvesenets skjema. Søknaden sendes deretter automatisk til oss i Jevnaker kommune.

Her søker du: vegvesen.no

Dette må du tenke på

For at kjøringen inn og ut fra en eiendom skal skje på en trafikksikker måte, stilles det krav til blant annet sikt og utforming av avkjørsel. En søknad om avkjørsel blir vurdert med utgangspunkt i trafikksikkerhet og veiens transportfunksjon. Søknad om avkjørsel behandles av enten Statens vegvesen, fylkeskommunen eller kommunen.

Les mer hos vegvesen.no

Søknad om avkjørsel etter vegloven skal normalt være behandlet innen én måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Blir søknaden din innvilget, vil du få en avkjørselstillatelse som er gyldig i tre år. Blir den ikke godkjent, har du anledning til å klage.