Eldre, funksjonshemmede og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan søke om å få tildelt trygghetsalarm.

Hvem kan få trygghetsalarm

Ved vurdering om du skal få trygghetsalarm vil vi legge vekt på:

  • sykdom eller tilstand som medfører akutt behov for hjelp
  • reell fare for fall
  • problemer knyttet til utrygghet og engstelse

Hvordan søke tjenesten

Søknadsskjema kan fylles ut og sendes inn elektronisk, eller skrives ut og sendes pr. post. 
Man kan også levere søknadsskjemaet på servicetorget (Samfunnshuset) eller i postkassen utenfor JORS.
Skjema finner du nedenfor.