Hva er et brudd på personopplysningssikkerheten?

Et brudd på personopplysningssikkerheten kan for eksempel være ulovlig, utilsiktet eller uoverlagt spredning, tap, endring eller tilgang til personopplysninger.
Eller at:

  • personopplysninger har blitt utlevert lovlig eller utilsiktet
  • noen har fått tilgang til personopplysninger som ikke skulle hatt det
  • personopplysningene har blitt endret
  • noen har tapt tilgang til personopplysningene
  • det har skjedd en tilintetgjøring av personopplysninger

Les mer om brudd på personopplysningssikkerheten i personvernforordningen artikkel 4 nr.12.

Hva gjør jeg dersom jeg oppdager et avik?

Blir du oppmerksom på et brudd på personopplysningssikkerheten må du melde det til oss i kommunen så fort som mulig. Dermed kan vi få satt inn tiltak for å begrense skaden bruddet kan føre til.

Vi i Jevnaker kommune, er behandlingsansvarlig, og må melde avviket bruddet til videre til Datatilsynet innen 72 timer. Det er pålagt jamfør personvernforordningen art. 33 nr.1.

Du skal også melde fra til oss selv om du er usikker på om hendelsen kan betegnes som et avvik eller ikke.

Hvordan melde fra?

Oppdager du et brudd på personopplysningssikkerheten, skal du melde det inn til Jevnaker kommunes personvernombud. Meld fra selv om du er usikker på om hendelsen faktisk er et avvik eller ikke. Du sender oss en e-post til: personvernombud@jevnaker.kommune.no