Nødnummer

Brann og redning 110
Politiet 112
Ambulanse, medisinsk hjelp 113
Legevakt (fra kl.15-08) 116 117
Daglegevakt (fra kl. 08-15) trykk her
Nødnummer for døve 1412

 

Vei, vann og avløp

Vakttelefon for vann, vei, avløp i Jevnaker kommune er: 905 73 979

Kommunale eiendommer

Vakttelefon for kommunale bygg: 916 09 036

Krise- og kompetansesenter

Krise- og kompetansesenteret Ringerike kan kontaktes på 32 17 06 90.

 

 

Barn og unge

Barnevernvakta har telefon 40 92 12 33.
Åpningstid er hverdager fra klokka 15.30-08.00. Døgnåpent i helger
og helligdager. Vakta er interkommunal.

 

Alarmtelefon for barn og unge har telefon: 116 111
De har også chat - les mer på deres hjemmeside: https://www.116111.no/

Dyr- og rovviltkontakter

 

Veterinærvaktadekker Jevnaker, Gran og Lunner     468 21 951
Rovviltkontakt Jon Petter Bergsud 958 93 701
ViltkontaktBjørn Halvorsen408 06 880

 

Veterinærvakta gjelder på hverdager fra kl 16-08 neste morgen, helgevakt starter fredag kl 16 og varer til mandag kl 08. Julaften og nyttårsaften regnes som helg hele dagen.

Ved påkjørsel av dyr: kontakt politiet på 02 800 eller viltkontakten Bjørn Halvorsen.

Finner du et dødt dyr i veikanten: kontakt Statens vegvesen på telefon 175.

 

Strømforsyning

Feilmelding på strømforsyningen kontakt Glitre Energi: 815 68 818.

Mental helse hjelpetelefon

Mental helse har en hjelpetelefon: 116 123

Hjelpetelefonen er en gratis døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

De har også en nettside med chatte-mulighet: mentalhelse.no