Les mer om tilbudene våre:

Følg med Facebook for oppdateringer og mer informasjon.

Bra mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner knyttet til matvaner og matvarevalg. Mottoet for kurset er «Små skritt - store forbedringer».

Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Bra mat-kurset følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Neste kurs starter 24. oktober 2023. 

Videre kursdatoer er 

  • 31. oktober
  • 7. november
  • 14. november
  • 21. november

Tidspunkt alle kursdatoer er fra klokka 14 til 16. Kurssted er i lokalene til Jevnaker frivilligsentral i Storgata 24 (over biblioteket).

Kurset koster kun 300 kroner, inkludert kokebok og servering kursdagene. 

Høres dette interessant ut, ta kontakt med Martine, vår frisklivskoordinator på tlf. 911 29 975.

Friskliv Finn formen

Finn formen med Friskliv

Nytt tilbud som gikk fra 10. januar til 28. mars 2023. 

Man har møttes på tirsdager kl 10-11 med oppstart fra torget på Nesbakken på Jevnaker. Vi går ca 1 times tur der vi snakker om ulike temaer innen fysisk aktivitet og helse, og gjør noen enkle styrkeøvelser underveis.

Høres dette interessant ut, ta kontakt med Martine, vår frisklivskoordinator på tlf. 911 29 975.

På TOPP med Friskliv

Tilbud fra april til september 2023. Alle høstens turer er nå gjennomført.

Alle innbyggere i Jevnaker kan delta. Det er gratis, og krever ingen påmelding.

Det trekkes premie blant deltakerne. Desto flere turer du er med på, desto flere lodd har du i trekningen.

For ytterligere informasjon: Kontakt med frisklivskoordinator Martine, på tlf. 911 29 975.

Søvnkurs - Sov godt

Får du for lite søvn og føler deg uopplagt i løpet av dagen? Kanskje søvnkurs kan være noe for deg. Kurset går over 4 ganger, og man lærer forskjellige strategier man kan prøve for å bedre søvnen. 

Sluttekurs - Tobakksfri

Helsedirektoratet har storsatsning på røyk- og snusslutt, og dermed har vi det også! Som et prøveprosjekt kan man få dekket kostnaden til legemidler som kan hjelpe ved røyk-/snusslutt dersom man mottar veiledning eller er med på kurs i tillegg.

Kurset tokbakksfri baseres på prinsipper om at det er lettere å endre vaner når man har kontakt med andre i lignende situasjon. Motivasjon og strategi for tobakksfrihet er noen av temaene som tas opp på kurset.

Nytt kurs starter opp 13. oktober 2023. Tidspunkt er fra kl. 13.30 til 15.00.

Videre kursdatoer: 

  • 20. oktober
  • 27. oktober
  • 10. november
  • 24. november
  • 8. desember

Interessert? Ønsker du mer informasjon? Kontakt med frisklivskoordinator Martine, på tlf. 911 29 975.

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Kurs i depresjonsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Kurset er det psykisk helse i kommunen som arrangerer. Kurset går over ti uker – 8 uker kurs + 2 oppfølgingsmøter.

Kurs i mestring av belastninger (KIB)

Kurs i mestring av belastninger passer for alle som opplever å ha belastninger knyttet til arbeidsliv og/eller privatliv, og ønsker å bedre eller videreutvikle egen mestringsevne. Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastningene kan være knyttet til privatliv, helse eller arbeidsliv. Vedvarende belastning fører til tap av energi og ofte følelse av nedstemthet.

Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som ikke er hensiktsmessige. Det er psykisk helse som arrangerer kurset.

Les mer i denne artikkelen.

 

 

fotografierende/Pexels.com

Pilotprosjekt røykslutt

60–70 prosent av de som røyker daglig ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for å lykkes er å bruke legemidler i kombinasjon med profesjonell veiledning. Helsedirektoratet har startet et pilotprosjekt hvor de betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røyker daglig.

Jevnaker kommune er med i dette prøveprosjekt hvor det gis gratis legemidler i kombinasjon med veiledning eller kurs til røykere som ønsker å slutte. Prosjektet er basert på kunnskap om at bruk av legemidler i kombinasjon med profesjonell oppfølging er den mest effektive måten å slutte på.  

Det gis gratis legemidler i 12 uker og du kan velge om du vil delta på kurs, eller få individuell oppfølging ved fremmøte eller digitalt.

Kontakt Frisklivssentralen  911 29 975
Du kan også henvende deg via e-post 

 

Røykslutt pilotprosjekt til nett.jpg