Les mer om tilbudene våre:

Følg med Facebook for oppdateringer og mer informasjon.

Frisklivsresept – ukentlige tilbud hele året

Med en Frisklivsresept kan du delta på flere ukentlige tilbud fra Jevnaker frisklivssentral. Det første året er tilbudene gratis.

En Frisklivsresept kan du få etter å ha gjennomført en helsesamtale med frisklivskoordinator Martine Magnussen.

Tilbudene er: 

  • Styrke og kondisjon på Jevnaker stadion. Mandag og torsdag, kl. 9.30–10.30
  • Egentrening på Innersvingen. Onsdag, kl. 11.30–12.30
  • Egentrening i bassenget på Jevnaker ungdomsskole. Onsdag, kl. 17.30–18.30

Bra mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av levevaner knyttet til matvaner og matvarevalg. Mottoet for kurset er «Små skritt - store forbedringer».

Kurset skal bidra til å øke bevisstheten om matvaner og matvarevalg, øke motivasjonen til å endre vaner, få praktiske råd til hverdagen, øke forståelsen av varedeklarasjoner og utveksle erfaringer. Bra mat-kurset følger Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet.

Kurset koster kun 300 kroner, inkludert kokebok og servering kursdagene. 

Høres dette interessant ut, ta kontakt med frisklivskoordinator Martine på telefon 911 29 975.

Søvnkurs: Sov godt

Får du for lite søvn og føler deg uopplagt i løpet av dagen? Kanskje søvnkurs kan være noe for deg. 

  • Få gode råd for bedre søvn
  • Søvnhygiene
  • Lær avslapningsteknikk
  • Etabler gode søvnvaner

Dette søvnkurset er utviklet av Helsedirektoratet. Kurset er det psykisk helse i kommunen som arrangerer, og består av fire kursøkter og én oppfølgingsøkt.

Informasjon om På topp med Friskliv
Informasjon om På topp med Friskliv

På TOPP med Friskliv

Tilbud fra mai til september 2024. 

Alle innbyggere i Jevnaker kan delta. Det er gratis, og krever ingen påmelding.

Se facebook siden til Jevnaker frisklivssentral eller kontakt frisklivskoordinator Martine, på telefon 911 29 975 for ytterligere informasjon.

Sluttekurs - Tobakksfri

Helsedirektoratet har storsatsning på røyk- og snusslutt, og dermed har vi det også! Som et prøveprosjekt kan man få dekket kostnaden til legemidler som kan hjelpe ved røyk-/snusslutt dersom man mottar veiledning eller er med på kurs i tillegg.

Kurset tokbakksfri baseres på prinsipper om at det er lettere å endre vaner når man har kontakt med andre i lignende situasjon. Motivasjon og strategi for tobakksfrihet er noen av temaene som tas opp på kurset.

Interessert? Ønsker du mer informasjon? Kontakt med frisklivskoordinator Martine, på tlf. 911 29 975.

Kurs i mestring av depresjon (KID)

Kurs i depresjonsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre de tanke- og handlingsmønstre som opprettholder og forsterker din depresjon.

Målet er å forkorte varigheten av depresjonen, redusere intensiteten av symptomene og gjenvinne tapte funksjoner. Kurset er det psykisk helse i kommunen som arrangerer. Kurset går over ti uker – 8 uker kurs + 2 oppfølgingsmøter.

Kurs i mestring av belastninger (KIB)

Kurs i mestring av belastninger passer for alle som opplever å ha belastninger knyttet til arbeidsliv og/eller privatliv, og ønsker å bedre eller videreutvikle egen mestringsevne. Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastningene kan være knyttet til privatliv, helse eller arbeidsliv. Vedvarende belastning fører til tap av energi og ofte følelse av nedstemthet.

Kurset har fokus på selvhjelp, at du blir i stand til å mestre dine plager. Derfor får du som deltaker opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tanke- og handlingsmønstre som ikke er hensiktsmessige. Det er psykisk helse som arrangerer kurset.

Les mer i denne artikkelen.

fotografierende/Pexels.com

Pilotprosjekt røykslutt

60–70 prosent av de som røyker daglig ønsker å slutte. Den mest effektive metoden for å lykkes er å bruke legemidler i kombinasjon med profesjonell veiledning. Helsedirektoratet har startet et pilotprosjekt hvor de betaler for veiledning og røykesluttlegemidler til personer som røyker daglig.

Jevnaker kommune er med i dette prøveprosjekt hvor det gis gratis legemidler i kombinasjon med veiledning eller kurs til røykere som ønsker å slutte. Prosjektet er basert på kunnskap om at bruk av legemidler i kombinasjon med profesjonell oppfølging er den mest effektive måten å slutte på.  

Det gis gratis legemidler i 12 uker og du kan velge om du vil delta på kurs, eller få individuell oppfølging ved fremmøte eller digitalt.

Kontakt Frisklivssentralen  911 29 975
Du kan også henvende deg via e-post 

 

Røykslutt pilotprosjekt til nett.jpg