Trafikksikkerhetsplan

Arbeidet med en ny utforming av trafikksikkerhetsplanen startet i 2017. Planen er utformet som en temaplan. Formålet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å synliggjøre kommunens ansvar og satsing på området, koordinere og øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, bidra til å redusere antall skadde og drepte personer i trafikken, samt få flere til å gå og sykle. Planen er også en forutsetning for å kunne søke om fylkeskommunal støtte til trafikksikkerhetstiltak og er nært tilknyttet arbeidet med å sertifisere Jevnaker som trafikksikker kommune. En trafikksikkerhetsplan er en viktig forutsetning for å forankre trafikksikkerhetsarbeidet i hele kommunens organisasjon. 

Her finner du Trafikksikkerhetsplan 2018-2021

Trafikksikkerhetsplan - Handlingsdel 2024

Jevnaker kommunes trafikksikkerhetsplan er utformet som en temaplan. Planen er delt i to deler der del en inneholder overordnede målsetninger og satsningsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Del to (denne delen) består av en handlingsdel med detaljert tiltaksplan over hva som skal gjennomføres av trafikksikkerhetstiltak på det kommunale vegnettet. Handlingsdelen revideres hvert år i takt med kommunens økonomiplan/budsjettarbeid.

Her finner du handlingsdelen til trafikksikkerhetsplanen for 2024

Trafikksikkerhetsplan - Handlingsdel 2023

Jevnaker kommunes trafikksikkerhetsplan er utformet som en temaplan. Planen er delt i to deler der del en inneholder overordnede målsetninger og satsningsområder for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Del to (denne delen) består av en handlingsdel med detaljert tiltaksplan over hva som skal gjennomføres av trafikksikkerhetstiltak på det kommunale vegnettet. Handlingsdelen revideres hvert år i takt med kommunens økonomiplan/budsjettarbeid.

Her finner du handlingsdelen til trafikksikkerhetsplanen.

Vedlegget "Sluttnotat - Forslag til trafikkplan for Toso skole" finner du her