Ved kriser og ulykker er det viktig at du har tilgang på offisiell informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre.

Tyfonvarsling

Varslingsanleggene (ofte kalt tyfoner eller flyalarmen) kan brukes når befolkningen skal varsles om akutt fare. I Norge er det 1250 såkalte tyfoner som er plassert ut i større byer og tettsteder. Når alarmen uler, betyr det at du må søke informasjon.

>> Les mer om varslingssystemet i saken «Dette betyr flyalarmen»

Beredskapskanalen NRK P1

NRK har ansvar for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger og viktig informasjon på radio. NRK P1 er beredskapskanalen som skal sikre informasjon til publikum, også dersom andre nyhetsmedier og offentlige nettsteder ikke er tilgjengelige. NRK kan også bryte igjennom med viktige meldinger til befolkningen på alle NRKs radiokanaler. Det spiller derfor ingen rolle om du hører på P13 eller P1+.

Ha radio tilgjengelig

For å få med seg myndighetenes informasjon til befolkningen anbefaler vi alle husstander å ha en DAB-radio som går på batteri. Husk ekstra sett batterier.

 

Regjeringen.no

hjemmesiden til regjeringen finner du til en hver tid oppdatert informasjon om kriser som angår Norge. Nå finner du informasjon om krigen i Ukraina der. Du kan også finne svar på mange av dine spørsmål. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, er fag- og forvaltningsmyndighet på området strålevern, atomsikkerhet og ikke-spredning av radioaktiv foruresning og radioaktivt avfall. De jobber på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

På deres hjemmeside finner du ulik informasjon om atomsikkerhet, jodtabletter og annet. Følg lenken: dsa.no

Direktoratet for sikkerhet og beredskap

På sidene til Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, vil du finne mange gode råd om egenberedskap og også om konkrete kriser. Følg lenke til nettsiden: dsb.no

UDI


Hos Utlendingsdirektoratet kan du blant annet finne informasjon om de muligheter som er for beskyttelse og opphold i Norge for personer som er berørt av krisen i Ukraina.

Følg lenken til deres hjemmeside: udi.no.