Hvem kan gifte seg hos oss?

Kommunen har en plikt til å ha et tilbud om kommunal vigsel for alle kommunens innbyggere. Det er nok at en av brudefolkene står i folkeregisteret som bosatt i Jevnaker kommune for at plikten gjelder. 
I tillegg kan personer bosatt i utlandet gifte seg i Jevnaker. 

En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen gjennomføres, handler vigsleren på vegne av kommunen han er folkevalgt eller ansatt i. Brudefolkene må i dette tilfellet dekke merkostnadene ved dette.

Se Lovdata og ekteskapsloven for nærmere informasjon.

Hvem foretar vielsen?

Det er fire personer som er oppnevnt som vigslere, og som kan foreta vielse i Jevnaker. Det er:

  • Ordfører Morten Lafton
  • Varaordfører Kristine Belsby
  • Kommunedirektør Håvard Ulfsnes
  • Kommunalsjef sentraladministrasjonen Ragnhild Collet-Hanssen

Brudeparet velger selv hvem de ønsker som vigsler.

Husk å søke!

Før dere kan gifte dere, må dere søke om prøvingsattest. Prøving er en kontroll av at brudeparet oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregisteret (Skatteetaten) som står for prøvingen og gir prøvingsattest.

Brudeparet har selv ansvar for å søke om prøvingsattest i god tid.

Fra juni 2018 kan du søke Skatteetaten om prøving av ekteskap digitalt. Du finner mer informasjon fra Skatteetaten om dette her

Lenke til søknad og mer informasjon om ekteskap hos Skatteetaten.

Kommunen må ha mottatt prøvingsattest før vielsen kan foretas. Som hovedregel kan vielsen skje tidligst to uker etter.

Brudeparet må være oppmerksomme på at attesten gjelder kun for fire måneder. Det er et krav etter ekteskapsloven at prøvingsattesten er gyldig den dagen dere inngår ekteskap.

Når og hvor?

I utgangspunktet gjennomføres borgerlige vielser i Jevnaker på fredager mellom kl 10.00 og 14.00  på Samfunnshuset.

Fredager i høytider og i juli måned foretas vielse kun unntaksvis. Unntak avtales i så fall direkte med den som skal vie dere. 

Må vi bestille tid for vielsen?

Ja, man må bestille time. Vi har ikke «drop-in». For å søke om tid for vielse, fyll ut dette søknadsskjemaet.

I tillegg må kopi av brudeparets legitimasjon og original prøvingsattest fra Folkeregisteret på e-post postmottak@jevnaker.kommune.no eller med post til Jevnaker kommune, Kirkegata 6, 3520 Jevnaker. Du kan også levere papirene i lukket konvolutt direkte i Servicetorget på Samfunnshuset. 

Merk sending/konvolutt med: «Vielse».

Dokumentene må være mottatt i kommunen senest to uker før dere skal gifte dere.

Vil du bestille tid for vielse mer enn fire måneder i forveien, send utfylt søknadsskjema på e-post til postmottak@jevnaker.kommune.no. Endelig bekreftelse på vielsesdato får du når kommunen har mottatt prøvingsattesten. 

Hva slags legitimasjon gjelder?

Gyldig legitimasjon er gyldig pass, norsk førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. 

Når møter vi opp på bryllupsdagen?

Seremonien finner sted på Samfunnshuset. Brudeparet bes møte opp 15 minutter før avtalt tid. Dere kan henvende dere i Servicetorget på Samfunnshuset.

Hvordan foregår seremonien?

Brudeparet blir møtt av den som skal vie dere, og blir vist inn i seremonirommet sammen med vitner og eventuelt andre som er invitert med til vielsen.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer. Om ønskelig kan kommunen stille med vitner.

Seremonien varer i 10–15 minutter. Vigsleren leser vigselsformularet, som er en fastsatt tekst for borgerlig ekteskap. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller, før dere erklæres for rette ektefolk. 

Til slutt undertegner brudeparet, vitner og vigsler en vigselsmelding. Meldingen sendes folkeregistermyndigheten/Skatteetaten innen tre dager. Brudeparet får en bekreftet kopi av meldingen, som er en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest får dere fra Skatteetaten.