Vår karttjeneste

Du finner kart og kan skrive ut situasjonskart og oversikt over egen eiendom ved å trykke her: til kommunens kart.

Informasjon om din eiendom

Ønsker du å finne mer ut om din eiendom, bruk Kartverkets Se Eiendom.
Informasjonen du finner er blant annet: 

Eiendomsgrenser og areal

Areal som oppgis i Se Eiendom beregnes på grunnlag av registrert informasjon om eiendomsgrenser i matrikkelen.

Det kan være feil eller mangler i grenseinformasjonen. Mangler grenseinformasjon helt, blir areal beregnet ut fra vilkårlige hjelpelinjer eller vannkanter, hvilket også vil fremgå av arealmerknad. Ta kontakt med kommunen eller Kartverket dersom du mener eiendomsgrenser eller areal er feil.

Gårds- og bruksnummer

Du kan søke opp eiendommen din på postadressen, og finne gårds- og bruksnummeret.

Grunnboken

Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på "Vis mer informasjon om eiendommen". Når du deretter klikker på "Vis grunnboksinformasjon" blir du koblet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging.

Nyttige lenker til andre kartsider

Norgeskart http://norgeskart.no inneholder en rekke nyttige kartlag: Eiendom, friluftsliv, tilgjengelighet etc. Her har man også muligheten til å måle avstand og areal.

Ser du endringer i kart eller i datagrunnlag når du skal bruke disse i ditt nærområde, kan du rette opp endringene i linken. Dine rettelser blir sendt til dataeier som kan rette opp endringen.

Rett i kartet gir brukerne mulighet til å bidra til å holde dataene oppdatert, til nytte for samtlige brukere av dataene.
Lenke til Rett i kartet

Kartverkets data inngår i Norges offisielle datagrunnlag. Dataene er åpne, og kan fritt brukes av alle. De er tilgjengelige i utallige tjenester, løsninger og app’er. 
Veiviser til Kartverkets gratisdata

Karttjeneste for profesjonelle brukere

Som forhandler for Kartverket kan Ambita levere alle kartdata og tjenester som Kartverket tilbyr. Detaljerte kartdata og ortofoto leveres gjennom Ambita Infoland. Løsningen benyttes av arkitekter, utbyggere og rådgivende ingeniører. Der kan det bestilles nabolister og eierlister kartet benytter for å gjøre utvalg og visualisere eiendommene det ønskes hjemmelsinformasjon om. Kart, flybilder og eiendomsinformasjon kan også integreres i kundens egne løsninger.
Lenke til Ambita Infoland