Vaksinasjon barn

Barn i aldersgruppen fra 5 år og opp til 15 år kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen skjer på Jevnaker helsestasjon på følgende  datoer: 11. mai, 8. juni, 6. juli og 3. august kl. 14.00.

Ta kontakt med helsestasjonen på sms: 406 05 010 eller 480 36 737.

Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her:   https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

NB! På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjema være fylt ut og tas med, link: samtykkeskjema.

Her kan du kontakte helsestasjonen.

Vaksinering av voksne

Det er nå Apotek 1 på Jevnaker som setter vaksiner mot covid-19


Dersom du ønsker å bestille time for vaksinering hos apotekene på Jevnaker så kan du bestille vaksine digitalt her: Apotek 1 vaksinekø eller ta kontakt med apoteket. Det settes vaksiner en gang i måneden.

De neste datoene det settes vaksiner på Apotek 1 er: 25. mai, 23. juni, 14. juli og 26. august.

 

Informasjon om en ytterligere dose med koronavaksine:

  • Personer med alvorlig svekket immunforsvar
    FHI anbefaler denne gruppen å ta imot en oppfriskingsdose, den 4.dosen. Les mer i brevet fra fhi
  • Personer over 80 år
    Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose 4 måneder etter siste oppfriskingsdose hvis de selv ønsker det. Les mer i brevet fra fhi.

 

Etterregistrering og koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/