Uke 15

Torsdag 31. mars 2022 var den siste dagen med vaksinasjon på Vaksinestasjonen på Jevnaker. Vaksinasjonslokalet er nå stengt.
Vi har siden vi startet å vaksinere i januar 2021 satt 14.943 vaksinedoser, og 5.600 innbyggere har fått minimum 1 vaksine mot Covid-19.
Dette er veldig bra, og har bidratt til at pandemien nå nærmer seg slutten. Takk til alle dere som har møtt opp for å få vaksine, og takk til alle frivillige og ansatte som har bidratt for å få dette til!
 

Videre vaksinasjon mot Covid-19 på Jevnaker

Barn og unge i alder 5-15 år tar kontakt med Helsestasjonen dersom de ønsker vaksine.

De som er 16 år og eldre, og ønsker å få vaksine nå, må ta kontakt med Apotek1 på Jevnaker.
Du kan bestille time til 1., 2., 3. eller 4. dose. Du kan bestille vaksine digitalt her: Apotek 1 vaksinekø 
Det vil settes vaksine en gang i måneden.
 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Uke 14

Torsdag 31. mars 2022 var den siste dagen med vaksinasjon på Vaksinestasjonen på Jevnaker.
Vi har siden vi startet å vaksinere i januar 2021 satt 14 943 vaksinedoser, og 5.600 innbyggere har fått minimum 1 vaksine mot Covid-19.
Dette er veldig bra, og har bidratt til at pandemien nå nærmer seg slutten. Takk til alle dere som har møtt opp for å få vaksine, og takk til alle frivillige og ansatte som har bidratt for å få dette til!
Nå stenger vaksinasjonslokalet.
 

Videre vaksinasjon mot Covid-19 på Jevnaker

De som er 16 år og eldre, og ønsker å få vaksine nå, må ta kontakt med Apotek1 på Jevnaker.
Du kan bestille time til 1., 2., 3. eller 4. dose. Du kan bestille vaksine digitalt her: Apotek 1 vaksinekø 
Det vil settes vaksine en gang i måneden.
 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine om å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

 

Uke 13

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

Neste og siste dag med vaksinering er torsdag den 31. mars.

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time.
De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

Uke 12

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

Neste og siste dag med vaksinering er torsdag den 31. mars.

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time.
De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

Dersom du mangler en vaksinering eller tre

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

4.dose – Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose/ 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228. Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

 

Uke 11

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

Vi vaksinerer på torsdager fra kl. 14.00. 
Neste og siste dag med vaksinering er torsdag den 31. mars.

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time.
De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

Vaksinering av barn

FHI har åpnet opp for at barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette.
Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen på Jevnaker. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom deres barn skal ha vaksine, MÅ dere registrere barnet via linken under her: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2963845   Den finner dere også på vår hjemmeside.

Barnets foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykke til vaksinasjon. Det gjøres når dere registrerer barnet.

Her dere spørsmål, kan de sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no

Dersom du mangler en vaksinering eller tre

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

4.dose – Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose/ 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228. Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 10

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

Vi vaksinerer på torsdager fra kl. 14.00.

17. februar var det 73 personer som fikk vaksine. De aller fleste har nå fått tilbud om en oppfriskingsdose på Jevnaker.
De neste datoene vi vaksinerer er 10. mars og 31. mars.

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time.
De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

 

Vaksinering av barn

FHI har åpnet opp for at barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette.
Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen på Jevnaker. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom deres barn skal ha vaksine, MÅ dere registrere barnet via linken under her: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2963845   Den finner dere også på vår hjemmeside.

Barnets foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykke til vaksinasjon. Det gjøres når dere registrerer barnet.

Her dere spørsmål, kan de sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no

 

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax bestilles nå.

Det blir vaksinasjon med denne vaksinen 10. mars eller 31. mars, avhengig av når vaksinen kommer til Jevnaker.
De som har gitt beskjed om at de ønsker denne vaksinen blir kontaktet når det skal settes opp timer.

 

 

Dersom du mangler en vaksinering eller tre

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

4.dose – Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose/ 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228. Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 9

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

Vi vaksinerer på torsdager fra kl. 14.00.

17. februar var det 73 personer som fikk vaksine. De aller fleste har nå fått tilbud om en oppfriskingsdose på Jevnaker.
De neste datoene vi vaksinerer er 10. mars og 31. mars.

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time.
De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

 

Vaksinering av barn

FHI har åpnet opp for at barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette.
Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen på Jevnaker. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom deres barn skal ha vaksine, MÅ dere registrere barnet via linken under her: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2963845   Den finner dere også på vår hjemmeside.

Barnets foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykke til vaksinasjon. Det gjøres når dere registrerer barnet.

Her dere spørsmål, kan de sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no

 

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax bestilles nå.

Det blir vaksinasjon med denne vaksinen 10. mars eller 31. mars, avhengig av når vaksinen kommer til Jevnaker.
De som har gitt beskjed om at de ønsker denne vaksinen blir kontaktet når det skal settes opp timer.

 

 

Dersom du mangler en vaksinering eller tre

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

4.dose – Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose/ 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228. Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 8

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

Vi vaksinerer på torsdager fra kl. 14.00.

17. februar var det 73 personer som fikk vaksine. De aller fleste har nå fått tilbud om en oppfriskingsdose på Jevnaker.
De neste datoene vi vaksinerer er 10. mars og 31. mars.

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time.
De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

 

Vaksinering av barn

FHI har åpnet opp for at barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette.
Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen på Jevnaker. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom deres barn skal ha vaksine, MÅ dere registrere barnet via linken under her: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2963845   Den finner dere også på vår hjemmeside.

Barnets foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykke til vaksinasjon. Det gjøres når dere registrerer barnet.

Her dere spørsmål, kan de sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no

 

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax bestilles nå.

Det blir vaksinasjon med denne vaksinen 10. mars eller 31. mars, avhengig av når vaksinen kommer til Jevnaker.
De som har gitt beskjed om at de ønsker denne vaksinen blir kontaktet når det skal settes opp timer.

 

 

Dersom du mangler en vaksinering eller tre

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

4.dose – Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose/ 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228. Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 7

Vaksinestasjonen holder til:
Hønefossvegen 1, det gamle Rema-bygget.

Vaksinering av barn

FHI har åpnet opp for at barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen på Jevnaker. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset.
Du kan lese mer om dette her:  https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom deres barn skal ha vaksine, MÅ dere registrere barnet via denne linken: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2963845  
Den finner dere også på vår hjemmeside, under registrer deg for vaksine.

Barnets foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykke til vaksinasjon. Det gjøres når dere registrerer barnet.
Her dere spørsmål, kan de sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax kan bestilles

Vi trenger å vite hvor mange som ønsker denne vaksinen før vi bestiller. De som ønsker denne må gi beskjed på korona@jevnaker.kommune.no innen 21. februar.

Informasjon om vaksinen:
Dette er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Den kan settes på personer fra 18 år. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom. Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Nuvaxovid kan likevel være aktuell til personer som av ulike årsaker ønsker å benytte en annen koronavaksine enn mRNA-vaksine.

 

Vaksinasjon på torsdager fra kl. 14.00.

10. februar var det 88 personer som fikk vaksine. Førstkommende torsdag er det rundt 100 som har time. De aller fleste har nå fått tilbud om en oppfriskingsdose på Jevnaker.

De neste datoene vi vaksinerer er:
10. mars og 31. mars.

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

4.dose – Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose/ 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228. Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19.
Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe ditt apotek og bestille time. De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 6

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker. Velkommen!

VIKTIG!

Folkehelseinstituttet (FHI) har åpnet opp for at barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen på Jevnaker. FHI har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset.
Du kan lese mer om dette her: fhi.no

Husk registrering

Dersom deres barn skal ha vaksine, MÅ dere registrere barnet via linken under her: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2963845.
Den finner dere også på vår hjemmeside.

Barnets foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykke til vaksinasjon. Det gjøres når dere registrerer barnet.

Her dere spørsmål, kan de sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no

Utfyllende informasjon finnes på våre nettsider.

 

Koronavaksinen Nuvaxovid fra Novavax kan bestilles snart

Vi trenger å vite hvor mange som ønsker denne vaksinen før vi bestiller. De som ønsker denne må gi beskjed på korona@jevnaker.kommune.no  innen 21. februar.

Informasjon om vaksinen:

Dette er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Den kan settes på personer fra 18 år. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom. Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA-vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Nuvaxovid kan likevel være aktuell til personer som av ulike årsaker ønsker å benytte en annen koronavaksine enn mRNA-vaksine.

 

Vaksinering på torsdager

Vi vaksinerer på torsdager fra kl. 14.00. Det er ca. 200 som har time 10. februar.

Apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time. De setter både 1., 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

 

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så kan vi hjelpe dere.

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

4.dose – Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose/ 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228.

Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 5

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

VIKTIG!

FHI har åpnet opp for at barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover kan få vaksine om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen på Jevnaker. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her:   https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom deres barn skal ha vaksine, MÅ dere registrere barnet via linken under her: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2963845   Den finner dere også på vår hjemmeside.

Barnets foresatte med foreldreansvar må fylle ut samtykke til vaksinasjon. Det gjøres når dere registrerer barnet.

Her dere spørsmål, kan de sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no Utfyllende informasjon finnes på våre nettsider: https://www.jevnaker.kommune.no/

 

Vaksinering

Vi vaksinerer på torsdager fra kl. 14.00.

27. januar var det 195 personer som fikk vaksine. Det er rundt 200 personer som har time førstkommende torsdag den 3. februar.

Husk at også apotekene på Jevnaker setter også vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time.
De setter både 1. 2. og 3.dose, på alle som er 12 år og eldre.

 • 1.dose: hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228
 • 2.dose: hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228
 • 3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose: settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så kan vi hjelpe dere.

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.

 

4.dose

Personer som på grunn av sykdom eller bruk av immundempende behandling har alvorlig svekket immunforsvar bør ta en 4.dose med koronavaksine for å sikre fortsatt god beskyttelse. For å bestille time til det, ta kontakt med oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228.
Du kan lese mer om hvem dette gjelder her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar-bor-ta-oppfriskningsdose-4.-dose/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 4

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1, det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

Vi vaksinerer hver torsdag i ukene fremover, fra kl. 14.00.

20. januar var det 398 personer som fikk vaksine. Det er rundt 200 stykker som har time den 27. januar.

Husk at også apotekene på Jevnaker setter vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time eller logge inn her: vaksinekø.
 Apotekene setter både 1. 2. og 3. dose.


Mangler du en dose eller 3?

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228

3.dose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose. Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228  så kan vi hjelpe dere.

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Det er anbefalt fra FHI at alle under 30 år bør ta Pfizer som oppfriskingsdose. Det meldes fra FHI at det etter en gjennom nasjonale og internasjonale studier er vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse. FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres.


Utvidet vaksinering av barn ned i 5 år

Det er åpnet opp for vaksinasjon til barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen i det gamle Rema bygget hver torsdag fra 27/1. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her. https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom dette er aktuelt for ditt barn kan dere registrere barnet via linken på vår hjemmeside: registrering.

På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjemaet være fylt ut av begge foresatte med foreldreansvar og tas med til vaksinelokalet, link til samtykkeskjemaet finnes på våre nettsider. 

Spørsmål dere måtte ha kan sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no

Utfyllende informasjon finnes på våre nettsider: https://www.jevnaker.kommune.no/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 3

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1, det gamle Rema-bygget på Jevnaker.
Vi ser fram til at du kommer innom for et stikk!

Vi vaksinerer hver torsdag i ukene fremover, fra kl. 14.00.

13. januar var det rundt 470 personer som fikk vaksine., og det er omlag 470 som har time den 20. januar.

Det var drop-in vaksinasjon mandag den 17. januar og hele 54 personer fikk vaksine.

 

Vaksinasjon i 2022

1.dose – Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228

2.dose – Hvis du ikke har fått 2.dose, 4-8 uker etter 1.dose, kan du ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228

3.dose/oppfriskingsdose/boosterdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

 

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

Alle som bor på Jevnaker skal nå ha fått tilbud om en oppfriskingsdose hvis det har gått minimum 20 uker etter 2.dose.
Hvis noen ikke har fått det, eller dere ikke har fått til å sette dere opp på time selv, kan dere kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så kan vi hjelpe dere.

Husk at også apotekene på Jevnaker setter vaksiner mot covid-19. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time eller logge inn her: vaksinekø.
 Apotekene setter både 1. 2. og 3. dose.

 

Vaksinering av barn


Det er åpnet opp for vaksinasjon til barn i aldersgruppen fra 5 år og oppover om foresatte og barn ønsker dette. Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen i det gamle Rema bygget hver torsdag fra 27. januar. Folkehelseinstituttet har i sin vurdering fremhevet at koronavaksine kan ha positiv nytte. Risiko for alvorlig sykdom i denne alderen er imidlertid liten, og behovet for vaksine for barn og unge er begrenset. Du kan lese mer om dette her: https://www.fhi.no/nyheter/2022/koronavaksinasjon-barn-og-unge/

Dersom dette er aktuelt for ditt barn kan dere registrere barnet via linken på vår hjemmeside: vaksineregistrering.

På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjemaet være fylt ut av begge foresatte med foreldreansvar og tas med til vaksinelokalet, link til samtykkeskjemaet finnes på våre nettsider. 

Spørsmål dere måtte ha kan sendes på e-post til korona@jevnaker.kommune.no

Utfyllende informasjon finnes på våre nettsider: https://www.jevnaker.kommune.no/

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

 

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no - slik at vi sikrer at alt er registrert riktig.

Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 2

Vaksinestasjonen holder til i Hønefossvegen 1,
det gamle Rema-bygget på Jevnaker.

1.dose – til alle

Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228.

 

Vaksinasjon i 2022

Vi vaksinerer hver torsdag i ukene fremover, fra kl. 14.00.

6/1 var det 470 stk. som fikk vaksine.

Det var drop-in vaksinasjon mandag 10/1. Da var der 41 stk som fikk vaksine.

Det blir også drop-in vaksinasjon mandag 17/1 kl. 15.00 – 18.00. Da håper vi det kommer flere. Vi setter både 1., 2. og 3.dose disse dagene. Det må ha gått minimum 4 uker etter 1.dose for å få 2. dose og minimum 20 uker etter 2.dose for å få en oppfriskingsdose/3.dose.

Apotekene på Jevnaker starter fra denne uken å vaksinere mot korona. Hvis du ønsker å få vaksine der, kan du ringe apoteket og bestille time. De setter både 1. 2. og 3.dose.
Du kan også bestille time digitalt: Apotek 1 vaksinekø.

 

Oppfriskingsdose
– settes minimum 20 uker etter 2.dose

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

 1. 65 år og eldre samt helsepersonell i Jevnaker kommune –  har nå fått tilbud om en oppfriskingsdose.
 2. 18-64 år med underliggende sykdom – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.
 3. 45-64 år – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.

Hvis det er noen i gruppene over her som ikke har fått tilbud om en oppfriskingsdose minimum 20 uker etter 2.dose, eller de ikke får til å sette seg opp på time selv, kan de kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

 1. 18-44 år – Alle som har fått 2.dose innen 26/8 har nå fått tilbud om å sette seg opp på en oppfriskingsdose. Det må gå minimum 20 uker mellom 2. og 3.dose, og innen utgangen av januar vil vi være i rute med at alle som har fått 2.dose for minimum 20 uker siden ha fått et tilbud. Tilbud om det kommer da på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 1

 • Vi har satt  over 12.633 ​vaksinedoser
 • Neste vaksinasjonsdag er 6. januar 2022.
 • Vaksinering skjer i det tidligere Rema 1000-bygget, i Hønefossvegen 1.

1.dose – til alle

Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228.

Vaksinasjon i 2022

Vi vaksinerer hver torsdag fra og med 6. januar fra kl. 14.00-19.00.
Til disse dagene kaller vi inn via vår timebok. Da vil dere få en SMS med mulighet til å velge hvilken vaksine dere vil ha og hvilket tidspunkt dere vil komme.

Drop-in

Det blir drop-in vaksinasjon mandagene 10. og 17. januar kl. 15.00 – 18.00. Vi setter både 1. 2. og 3.dose disse dagene.
Det må ha gått minimum 4 uker etter 1.dose for å få 2. dose og minimum 20 uker etter 2.dose for å få en oppfriskingsdose/3.dose. 
For å kunne ta oppfriskningsdosen mandag 10/1 må 2.dose være tatt senest 23/8. 

Vi har startet et samarbeid med apotekene på Jevnaker. Fra uke 2 vil det være mulighet for bestille time hos apotene for 1, 2 eller 3 dose.

Oppfriskingsdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

NB! Alle får en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

 1. 65 år og eldre samt helsepersonell i Jevnaker kommune –  har nå fått tilbud om en oppfriskingsdose.
 2. 18-64 år med underliggende sykdom – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.
 3. 45-64 år – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.

Hvis det er noen i gruppene over her som ikke har fått tilbud om en oppfriskingsdose minimum 20 uker etter 2.dose, eller de ikke får til å sette seg opp på time selv, kan de kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så kan vi hjelpe dere.

 1. 18-44 år – Vi har allerede startet å kalle inn personer i denne gruppen, men det vil ta noe tid før alle har fått et tilbud, så vi setter pris på deres tålmodighet. Alle skal ha fått en tilbud innen utgangen av februar. Tilbud om det kommer da på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv. Det må gå minimum 20 uker mellom 2. og 3.dose.

Barn som fyller 12 år

Minner om muligheten for å kunne registre barnet ditt i vaksinekø fortløpende når det fyller 12 år. For registrering bruk denne linken: registrer deg.
På vaksinasjonsdagen må samtykkeskjema være fylt ut og tas med, link: fhi.no/samtykke.

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 52

 • Vi har satt  over 12.633 ​vaksinedoser
 • Neste vaksinasjonsdag er 6. januar 2022.
 • Vaksinering skjer i det tidligere Rema 1000-bygget, i Hønefossvegen 1.

Mandag 20. desember ble det satt til sammen 400 vaksinedoser.
Det er satt opp til sammen 474 timer den 6. januar og det er 4 team som vaksinerer. Velkommen!

 

1.dose – til alle

Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228 mellom klokka 08-11 på hverdager.

 

Vaksinasjon i 2022

Vi vaksinerer hver torsdag fra og med 6. januar til alle har fått en 3.dose. Det kan også bli enkelte dager med drop-in, så følg med.

Vi har startet et samarbeid med apotekene på Jevnaker. De deltar nå i arbeidet på vaksinestasjonen.

 

Oppfriskingsdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

NB! Alle vil få en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

 1. 65 år og eldre samt helsepersonell –  har nå fått tilbud om oppfriskingsdose.
 2. 18-64 år med underliggende sykdom – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.
 3. 45-64 år – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.

Hvis det er noen i gruppene over her som ikke har fått tilbud om en oppfriskingsdose minimum 20 uker etter 2.dose, eller de ikke får til å sette seg opp på time selv, kan de kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

 1. 18-44 år – FHI bestemte denne uken at vi kan starte å vaksinere også de som er i denne gruppen med en oppfriskingsdose. Tilbud om det vil da komme på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv. Det må gå minimum 20 uker mellom 2. og 3.dose. Vi har allerede startet å kalle inn, men det vil ta noe tid før alle har fått et tilbud, så vi setter pris på deres tålmodighet. Alle skal ha fått en tilbud innen utgangen av februar.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid-vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 51

 • Vi har satt 12.233 ​vaksinedoser
 • Neste vaksinasjonsdag er 6. januar 2022.
 • Vaksinering skjer i det tidligere Rema 1000-bygget, i Hønefossvegen 1.

I uke 50 og 51 ble det til sammen satt 965 vaksiner mot korona. De aller fleste vaksinene var oppfriskingsdoser. Vi ser at det er en del som ikke bestiller time til oppfriskingsdose selv om de får en invitasjon på SMS for å gjøre det. Vårt juleønske er at så mange som mulig setter seg opp på time til det når de får en invitasjon fra oss.

 

1.dose – til alle

Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 948 13 228 mellom klokka 08-11 på hverdager.

 

Vaksinasjon i 2022

Vi vaksinerer hver torsdag fra og med 6. januar til alle har fått en 3.dose. Det kan også bli enkelte dager med drop-in, så følg med.

Vi har startet et samarbeid med apotekene på Jevnaker. De deltar nå i arbeidet på vaksinestasjonen.

 

Oppfriskingsdose – settes minimum 20 uker etter 2.dose

NB! Alle vil få en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

 1. 65 år og eldre samt helsepersonell –  har nå fått tilbud om oppfriskingsdose.
 2. 18-64 år med underliggende sykdom – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.
 3. 45-64 år – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 20 uker siden 2. dose.

Hvis det er noen i gruppene over her som ikke har fått tilbud om en oppfriskingsdose minimum 20 uker etter 2.dose, eller de ikke får til å sette seg opp på time selv, kan de kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så kan vi hjelpe dere.

 1. 18-44 år – FHI bestemte denne uken at vi kan starte å vaksinere også de som er i denne gruppen med en oppfriskingsdose. Tilbud om det vil da komme på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv. Det må gå minimum 20 uker mellom 2. og 3.dose. Vi har allerede startet å kalle inn, men det vil ta noe tid før alle har fått et tilbud, så vi setter pris på deres tålmodighet. Alle skal ha fått en tilbud innen utgangen av februar.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid-vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 50

 • Vi har satt 11.268 ​vaksinedoser
 • 5.265 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,7 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 89,4 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Neste vaksinasjonsdag er 16. desember.  Det er 600 personer som har time denne dagen. Det er ingen ledige timer den 16.desember.
  Neste vaksinasjonsdag er 6. januar 2022.
 • Vaksinering skjer i det tidligere Rema 1000-bygget, i Hønefossvegen 1.


1.dose – til alle

Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller ring 94813228

 

Vaksinasjon i 2022

Vi vaksinerer hver torsdag fra og med den 6. januar til alle har fått en oppfriskingsdose/3. dose.

Oppfriskingsdose – settes minimum 5 måneder etter 2.dose

NB! Alle vil få en SMS med tilbud om time når det er deres tur og vi har tilgjengelige vaksiner.

De som skal ha vaksine kan velge mellom Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna). Det gjøres når dere bestiller time.

 1. 65 år og eldre samt helsepersonell –  har nå fått tilbud om oppfriskingsdose.
 2. 18-64 år med underliggende sykdom – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 5 måneder siden 2. dose.
 3. 45-64 år – det er sendt ut tilbud om å sette seg opp på time hvis det har gått minimum 5 måneder siden 2. dose.

Hvis det er noen i gruppene over her som ikke har fått tilbud om en oppfriskingsdose minimum 5 måneder etter 2.dose, eller de ikke får til å sette seg opp på time selv, kan de kontakte oss på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så kan vi hjelpe dere.

 1. Aldersgruppen 18-44 år:  FHI legger nå planer for når og hvordan oppfriskingsdoser til denne gruppen skal iverksettes. Det vil avhenge av økt kunnskap om sykdomsbyrde og pandemiens utvikling, og vil ikke skje før i starten av 2022. Tilbud om å få en oppfriskingsdose vil da komme på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 49

 • Vi har satt 11.268 ​vaksinedoser
 • 5.265 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,7 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 89,4 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Neste vaksinasjonsdag er 16. desember. 

Uke 48

 • Vi har satt 11.268 ​vaksinedoser
 • 5.265 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,7 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 89,4 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Neste vaksinasjonsdag er 16. desember. 

 

Oppfriskingsdose til alle som er 65 år og eldre

Alle over 65 år skal nå tilbys en oppfriskingsdose etter minimum 5 måneder. Vi har forsøkt å ringe til alle som er 75 år og eldre, for å sette dem opp på time. Men, det er noen vi ikke får svar hos. Det blir derfor sendt ut et brev denne uken til de vi ikke har fått kontakt med.
Det inneholder opplysninger om hvordan de kan komme i kontakt med oss for å få en oppfriskingsdose.

De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS når det har gått minimum 5 måneder etter 2.dose, og kan sette seg opp på time selv. Alle som har fått 2.dose innen 15/7 skal nå ha fått invitasjon til å sette seg opp innen 16/12. Har du ikke det, ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no

1. Oppfriskingsdosen skal settes minimum 5 måneder etter 2.dose.

2. Det blir tilbud om det i følgende rekkefølge, og er nesten alle ferdig vaksinert:

a. Sykehjemsbeboere og 85+ hjemmeboende

b. 84-75 år

c. 74-65 år

d. Helsepersonell med pasientkontakt

3. Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna) er nå begge godkjent til bruk som oppfriskningsdoser hos personer 18 år og eldre.

4. Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine!

5. 18-64 år
FHI legger nå planer for at vi skal være klare til å gi oppfriskingsdoser til hele eller deler av den voksne befolkningen i aldersgruppen 18 - 64 år. Når og hvordan dette skal iverksettes vil avhenge av økt kunnskap om sykdomsbyrde og pandemiens utvikling, og vil sannsynligvis ikke skje før i starten av 2022. Tilbud om å få en oppfriskingsdose vil da komme på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3 vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3.dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3.dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon:

https://www.jevnaker.kommune.no/vaksinasjon-med-3-dose.6410355-505161.html

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2.dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det bør være 12 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 47

 • Vi har satt 11.268 ​vaksinedoser
 • 5.265 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,7 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 89,4 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Neste vaksinasjonsdag er 16. desember. 
   

Oppfriskingsdose til alle som er 65 år og eldre

Alle over 65 år skal nå tilbys en oppfriskingsdose etter minimum 5 måneder. Vi har forsøkt å ringe til alle som er 75 år og eldre, for å sette dem opp på time. Men, det er noen vi ikke får svar hos. Det blir derfor sendt ut et brev denne uken til de vi ikke har fått kontakt med.
Det inneholder opplysninger om hvordan de kan komme i kontakt med oss for å få en oppfriskingsdose.

De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS når det har gått minimum 5 måneder etter 2.dose, og kan sette seg opp på time selv. Alle som har fått 2.dose innen 15/7 skal nå ha fått invitasjon til å sette seg opp innen 16/12. Har du ikke det, ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no

1. Oppfriskingsdosen skal settes minimum 5 måneder etter 2.dose.

2. Det blir tilbud om det i følgende rekkefølge, og er nesten alle ferdig vaksinert:

a. Sykehjemsbeboere og 85+ hjemmeboende

b. 84-75 år

c. 74-65 år

d. Helsepersonell med pasientkontakt

3. Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna) er nå begge godkjent til bruk som oppfriskningsdoser hos personer 18 år og eldre.

4. Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine!

5. 18-64 år
FHI legger nå planer for at vi skal være klare til å gi oppfriskingsdoser til hele eller deler av den voksne befolkningen i aldersgruppen 18 - 64 år. Når og hvordan dette skal iverksettes vil avhenge av økt kunnskap om sykdomsbyrde og pandemiens utvikling, og vil sannsynligvis ikke skje før i starten av 2022. Tilbud om å få en oppfriskingsdose vil da komme på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3 vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3.dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3.dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon:

https://www.jevnaker.kommune.no/vaksinasjon-med-3-dose.6410355-505161.html

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2.dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det bør være 12 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 46

 • Vi har satt 11.268 ​vaksinedoser
 • 5.265 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,7 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 89,4 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Neste vaksinasjonsdag er 16. desember. NB! Det skjer i Jevnakerhallen!

Det er stadig henvendelser om å få første dose. Det er bra! I uke 46 var det 11 personer som fikk 1. dose. Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no.

 

Oppfriskingsdose til alle som er 65 år og eldre

Alle over 65 år skal nå tilbys en oppfriskingsdose etter minimum 5 måneder. Vi har forsøkt å ringe til alle som er 75 år og eldre, for å sette dem opp på time. Men, det er noen vi ikke får svar hos. Det blir derfor sendt ut et brev denne uken til de vi ikke har fått kontakt med.
Det inneholder opplysninger om hvordan de kan komme i kontakt med oss for å få en oppfriskingsdose.

De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS når det har gått minimum 5 måneder etter 2.dose, og kan sette seg opp på time selv. Alle som har fått 2.dose innen 15/7 skal nå ha fått invitasjon til å sette seg opp innen 16/12. Har du ikke det, ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no

1. Oppfriskingsdosen skal settes minimum 5 måneder etter 2.dose.

2. Det blir tilbud om det i følgende rekkefølge, og er nesten alle ferdig vaksinert:

a. Sykehjemsbeboere og 85+ hjemmeboende

b. 84-75 år

c. 74-65 år

d. Helsepersonell med pasientkontakt

3. Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og Spikevax (Moderna) er nå begge godkjent til bruk som oppfriskningsdoser hos personer 18 år og eldre.

4. Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine!

5. 18-64 år
FHI legger nå planer for at vi skal være klare til å gi oppfriskingsdoser til hele eller deler av den voksne befolkningen i aldersgruppen 18 - 64 år. Når og hvordan dette skal iverksettes vil avhenge av økt kunnskap om sykdomsbyrde og pandemiens utvikling, og vil sannsynligvis ikke skje før i starten av 2022. Tilbud om å få en oppfriskingsdose vil da komme på SMS, med mulighet for å sette seg opp på time selv.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3 vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3.dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3.dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon:

https://www.jevnaker.kommune.no/vaksinasjon-med-3-dose.6410355-505161.html

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2.dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det bør være 12 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

 

Uke 45

 • Det var ingen vaksinasjon i uke 44. Vi vaksinerer onsdag og torsdag i uke 45 og 46.
 • Vi har satt 10.054 ​vaksinedoser
 • 5.202 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,3 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 88,2 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

Oppfriskingsdose til de som er 65 år og eldre 6 måneder etter 2.dose

Alle over 65 år skal nå tilbys en oppfriskingsdose etter 6 måneder. Vi starter å vaksinere fra og med 10. november. Vi ringer til alle som er 75 år og eldre for å sette dem opp på time.
Det er noen vi ikke får svar hos. Hvis dere har noen i familien som er 75 år og eldre er det fint om dere spør om de har fått en telefon fra kommunen med tilbud om en oppfriskingsdose. Hvis ikke - er det fint om dere tar kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no

De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS, og kan sette seg opp på time selv.

1. Oppfriskingsdosen skal settes minimum 6 måneder etter 2. dose.

2. Det blir tilbud om det i følgende rekkefølge:

 • a) Sykehjemsbeboere (er ferdig vaksinert) og 85+ hjemmeboende
 • b) 84-75 år
 • c) 74-65 år
 • d) Helsepersonell med pasientkontakt

3. Det er Pfizer som foreløpig skal tilbys som oppfriskingsdose, da det kun er denne som er godkjent av det Europeiske legemiddelverket for dette per nå.

4. Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine! Influensavaksinene kom i uke 40, og skal prioriteres å bli satt før tilbud om oppfriskingsdosen blir tilbudt de som er over 65 år.

Videre for den øvrige befolkningen:

 • FHI planlegger nå å rulle ut oppfriskingsdoser til hele eller deler av den voksne befolkningen i aldersgruppen 18-64 år. Detaljer er ikke gitt oss lokalt per nå.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3. vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3.dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3. dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon: https://www.jevnaker.kommune.no/vaksinasjon-med-3-dose.6410355-505161.html

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2.dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det er 12 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 44

 • Det var ingen vaksinasjon i uke 43. Vi vaksinerer onsdag og torsdag i uke 45 og 46.
 • Vi har satt 10.054 ​vaksinedoser
 • 5.202 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,3 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 88,2 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

Det er stadig henvendelser om å få første dose. Det er bra! Hvis du ikke er vaksinert og ønsker vaksine, ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no             

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3. vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3. dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3. dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon: https://www.jevnaker.kommune.no/vaksinasjon-med-3-dose.6410355-505161.html

 

VIKTIG! Oppfriskingsdose til som er 65 år og eldre.

Alle over 65 år skal nå tilbys en oppfriskingsdose. Vi får vaksiner til dette i slutten av uke 44, og starter å vaksinere fra og med 10/11 i uke 45.
Vi ringer til alle som er 75 år og eldre for å sette dem opp på time. De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS, og kan sette seg opp på time selv.

Oppfriskingsdosen skal settes minimum 6 måneder etter dose 2. Det blir tilbud om det i følgende rekkefølge:

 • Sykehjemsbeboere (er ferdig vaksinert) og 85+ hjemmeboende
 • 84-75 år
 • 74-65 år

 Det er Pfizer som foreløpig skal tilbys som oppfriskingsdose, da det kun er denne som er godkjent av EMA for dette per nå. NB! Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine! Influensavaksinene kom i uke 40, og skal prioriteres å bli satt før tilbud om oppfriskingsdosen blir tilbudt de som er over 65 år.

Videre for øvrig befolkning:

 • 18-64 år med underliggende sykdom er under vurdering for en oppfriskingsdose – avgjørelse er ikke tatt
 • Oppfriskingsdose til helsepersonell er under vurdering – avgjørelse er ikke tatt
 • Øvrig befolkning vurderes ikke for oppfriskingsdose per nå av FHI, men kan komme på et senere tidspunkt

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2.dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det er 12 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.
 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid-vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid-vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 43

 • Vi har satt 10.054 ​vaksinedoser
 • 5.202 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92,3 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 88,2 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3. vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3. dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3. dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon: 3. dose

 

Oppfriskingsdose til som er 65 år og eldre.

Alle over 65 år skal nå tilbys en oppfriskingsdose.
Vi får vaksiner til dette i slutten av uke 44, og starter å vaksinere fra og med 10/11 i uke 45.
Vi ringer til alle som er 75 år og eldre for å sette dem opp på time. De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS, og kan sette seg opp på time selv.

Oppfriskingsdosen skal settes minimum seks måneder etter dose 2.

Det blir tilbud om oppfriskningsdose i følgende rekkefølge:

a. Sykehjemsbeboere og 85+ hjemmeboende

b. 84-75 år

c. 74-65 år

Det er Pfizer som foreløpig skal tilbys som oppfriskingsdose, da det kun er denne som er godkjent av EMA for dette per nå.

Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine! Influensavaksinene kom i uke 40, og skal prioriteres å bli satt før tilbud om oppfriskingsdosen blir tilbudt de som er over 65 år.

Videre for øvrig befolkning:

 • 18 - 64 år med underliggende sykdom er under vurdering for en oppfriskingsdose – avgjørelse er ikke tatt.
 • Oppfriskingsdose til helsepersonell er under vurdering – avgjørelse er ikke tatt.
 • Øvrig befolkning vurderes ikke for oppfriskingsdose per nå av FHI, men kan komme på et senere tidspunkt.

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2. dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det er 12 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant.
Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 42

 • Vi har satt 9.979 ​vaksinedoser
 • 5.153 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 92 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 87,4 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

Vi vaksinerer torsdag 21. oktober

Det skal settes vaksiner med både Moderna og Pfizer.

 Alle innbyggere som er 12 år og eldre, og som ikke har fått vaksine enda, må ta kontakt med oss for å få det på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228. Voksne og ungdom over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon selv. Dersom du er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes av begge foresatte.

 

VIKTIG! Kan du ikke møte til vaksinetimen din MÅ du gi oss beskjed!

Det er viktig at du melder fra så raskt som mulig, når du vet at du ikke skal ha vaksinen du har fått tilbud om. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3 vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3.dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3.dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon:3. dose.

 

Oppfriskningsdose til de som er 65 år og eldre (3. dose)

Alle over 65 år skal nå tilbys en 3. dose eller en oppfriskningsdose. Vi får vaksiner til dette i slutten av uke 44, og starter å vaksinere fra og med uke 45. Vi ringer til alle som er 75 år og eldre for å sette dem opp på time. De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS, og kan sette seg opp på time selv.

1. Det blir tilbud om det i følgende rekkefølge:

a. Sykehjemsbeboere og 85+ hjemmeboende
b. 84-75 år
c. 74-65 år

2. Det er Pfizer som foreløpig skal tilbys for dose 3, da det kun er denne som er godkjent av EMA for dose 3 per nå.

3. Dose 3 skal settes minimum 6 måneder etter dose 2.

4. Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine!
Influensavaksinene kom i uke 40, og skal prioriteres å bli satt før tilbud om 3.dose blir tilbudt de som er over 65 år.

 

Videre for øvrig befolkning:

 • 18-64år med underliggende sykdom er under vurdering for en dose 3 – avgjørelse ikke tatt
 • Dose 3 til helsepersonell er under vurdering – avgjørelse ikke tatt
 • Øvrig befolkning vurderes ikke for dose 3 per nå av FHI, men kan komme på et senere tidspunkt

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2.dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det er minimum 8 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005.
De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.


Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 41

 • Vi har satt 9.979 ​vaksinedoser
 • 5.153 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 91,9 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 87,3 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

VIKTIG!
Kan du ikke møte til vaksinetimen din -  gi oss beskjed!

Det er fortsatt noen som ikke møter til vaksinetimen sin uten å gi beskjed. Den 30. september var det 27 personer. Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel. Vi må også kassere noen vaksiner på grunn av dette, og det er ikke greit!

Vi oppfordrer derfor til at du melder fra så raskt som mulig, når du vet at du ikke skal ha vaksinen du har fått tilbud om, og senest dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din.
Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228.

 

Neste ordinære vaksinasjonsdag er 21. oktober

Vi vaksinerer torsdag 21. oktober. Det skal settes vaksiner med både Moderna og Pfizer. Det er en del ledige timer. Alle innbyggere som er 12 år og eldre, og som ikke har fått vaksine enda, må ta kontakt med oss for å få det. Send en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228.
Voksne og ungdom over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon selv. Dersom du er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre. Husk samtykkeerklæring som må undertegnes av begge foresatte.

 

Vaksinasjon med 3. dose

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3. vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så vi får satt dere opp på en time, så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3. dose på grunn av nedsatt immunforsvar. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3. dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon.

https://www.jevnaker.kommune.no/vaksinasjon-med-3-dose.6410355-505161.html

 

Oppfriskningsdose til de som er 65 år og eldre (3. dose)

Alle over 65 år skal nå tilbys en 3. dose. Vi får vaksiner til dette i slutten av uke 44, og starter vaksineringen fra og med uke 45. Vi ringer til alle som er 75 år og eldre for å sette dem opp på time. De som er mellom 65 og 74 år får en invitasjon på SMS, og kan sette seg opp på time selv.

Tilbud om 3. dose tibys i følgende rekkefølge:

1. Sykehjemsbeboere og 85+ hjemmeboende

2. 84-75 år

3. 74-65 år

Det er Pfizer som foreløpig skal tilbys for dose 3, da det kun er denne som er godkjent av EMA for dose 3 per nå. Dose 3 skal settes minimum 6 måneder etter dose 2.

NB! Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine!
Influensavaksinene kom i uke 40, og skal prioriteres å bli satt før tilbud om 3. dose blir tilbudt de som er over 65 år.

Videre for øvrig befolkning:

 • 18-64 år med underliggende sykdom er under vurdering for en dose 3 – avgjørelse ikke tatt.
 • Dose 3 til helsepersonell er under vurdering – avgjørelse ikke tatt.
 • Øvrig befolkning vurderes ikke for dose 3 per nå av FHI, men kan komme på et senere tidspunkt.

 

Doseintervall

Det er minimum 4 ukers intervall mellom 1. og 2.dose for de som er født i 2003 og er eldre. Det er minimum 8 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 40

 • Vi har satt 9.973 ​vaksinedoser
 • 5.152 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 91,8 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 87,1 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Det var til sammen 17 personer som kom på drop-in og fikk 1.dose i uke 39.

 

VIKTIG!
Kan du ikke møte til vaksinetimen din -  gi oss beskjed!

Det er fortsatt noen som ikke møter til vaksinetimen sin uten å gi beskjed. Den 30. september var det 27 personer. Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel. Vi må også kassere noen vaksiner på grunn av dette, og det er ikke greit!

Vi oppfordrer derfor til at du melder fra så raskt som mulig, når du vet at du ikke skal ha vaksinen du har fått tilbud om, og senest dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din.
Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228.

 

Neste ordinære vaksinasjonsdag er 21. oktober

Vi vaksinerer torsdag 21. oktober. Det skal settes vaksiner med både Moderna og Pfizer. Det er en del ledige timer. Alle innbyggere som er 12 år og eldre, og som ikke har fått vaksine enda, må ta kontakt med oss for å få det på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228. Voksne og ungdom over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon selv. Dersom du er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes av begge foresatte.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3. vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3. dose. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3. dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon:

https://www.jevnaker.kommune.no/vaksinasjon

 

VIKTIG! 3. dose til som er 65 år og eldre.

Alle over 65 år skal nå tilbys en oppfriskningsdose eller en 3. dose.:

1. Det blir tilbud om det i følgende rekkefølge:

 • A. Sykehjemsbeboere og 85+ hjemmeboende
 • B. 84-75 år
 • C. 74-65 år

2. Det er Pfizer som foreløpig skal tilbys for dose 3, da det kun er denne som er godkjent av EMA for dose 3 per nå.

3. Dose 3 skal settes minimum 6 måneder etter dose 2.

4. Det skal være et intervall på minimum 1 uke mellom influensavaksine og covid-vaksine!
Influensavaksinene kommer denne uken, i uke 40, og skal prioriteres å bli satt før tilbud om 3. dose blir tilbudt de som er over 65 år.

Videre for øvrig befolkning:

 • 18-64år med underliggende sykdom er under vurdering for en dose 3 – avgjørelse ikke tatt
 • Dose 3 til helsepersonell er under vurdering – avgjørelse ikke tatt
 • Øvrig befolkning vurderes ikke for dose 3 per nå av FHI, men kan komme på et senere tidspunkt

 

Doseintervall

De fleste innbyggerne på Jevnaker vil være ferdig vaksinert innen 30/9. Det er minimum 4 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2003 og er eldre. Det er minimum 8 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 39

 • Vi har satt 9.907​ ​vaksinedoser
 • 5.110 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 91,4% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 85% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Det var til sammen 10 personer som kom på drop-in i uke 38. Disse fikk dose 1.
 • Uke 39 blir siste uke med drop-in vaksinering! Så her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid. Gjelder dose 1.

 

VIKTIG! Kan du ikke møte til vaksinetimen din må du gi oss beskjed!

Det er fortsatt noen som ikke møter til vaksinetimen sin uten å gi beskjed. Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel. Vi må også kassere noen vaksiner på grunn av dette, og det er ikke greit!

Vi oppfordrer derfor til at du melder fra så raskt som mulig, når du vet at du ikke skal ha vaksinen du har fått tilbud om, og senest dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Vaksinering uke 39

Vi vaksinerer torsdag 30.september. Det skal settes vaksiner med både Moderna og Pfizer. Det er en del ledige timer. Alle innbyggere som er 12 år og eldre, og som ikke har fått vaksine enda, må ta kontakt med oss for å få det på: korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228. Voksne og ungdom over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon selv. Dersom du er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes av begge foresatte.

 

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3 vaksinedose, må ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 94813228 så vi får satt dere opp på en time til det så raskt som mulig. Vi har ingen oversikt over hvem som har behov for en 3.dose. Så det vil ikke komme en invitasjon fra oss.

Du kan lese mer om hvem som kan få 3.dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon.

 

Siste dag med DROP-IN 

Vi inviterer til Drop-in vaksinasjon torsdag 30/9 mellom kl. 14.00 og 17.00 for 1.dose.

Det blir siste dag med drop-in vaksinasjon i år. Etter 30/9 må du bestille time til vaksinasjon på korona@jevnaker.kommune.no eller ringe 948 13 228.

 

Doseintervall

De fleste innbyggerne på Jevnaker vil være ferdig vaksinert innen 30/9. Det er minimum 4 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2003 og er eldre. Det er minimum åtte ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

 

Uke 38

 • Vi har satt 9.799​ ​vaksinedoser
 • 5.031 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 91,3% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 84,8% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte. 
 • Det var til sammen 10 personer som kom på drop-in i uke 37 og fikk dose 1.
 • i uke 37 fikk 126 barn i gruppen 12 år og eldre vaksine. I denne aldersgruppen har nå alle fått tilbud om vaksine.


VIKTIG! Det er fortsatt noen som ikke møter til vaksinetimen sin uten å gi beskjed!

Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel. Vi må også kassere noen vaksiner på grunn av dette, og det er ikke greit.

Vi oppfordrer derfor til at du melder fra så raskt som mulig, når du vet at du ikke skal ha vaksinen du har fått tilbud om, og senest dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Vaksinering uke 38

Vi vaksinerer torsdag 23. september. Det skal settes vaksiner med både Moderna og Pfizer. Det er en del ledige timer begge dager. Det inviteres derfor til drop-in for innbyggere som ennå ikke har fått 1. vaksinedose!

Alle som går på videregående skole, skal ha fått tilbud om vaksine via skolene. Hvis det er noen som ikke går på videregående skole, ennå ikke er vaksinert og ønsker vaksine, kan de komme på drop-in kl. 14.00 – 17.00. Ungdom over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon selv. Dersom du er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes.

Vaksinasjon med 3. dose

Vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Du kan lese mer om hvem som kan få 3.dose her, og hvilken dokumentasjon du må ha med til vaksinasjonslokalet ved vaksinasjon.

De som bor i Jevnaker kommune, som har alvorlig svekket immunforsvar og ønsker en 3. vaksinedose bes ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt dere opp på en time til dette så raskt som mulig.

DROP IN uke 38

Vi inviterer til Drop-in vaksinasjon torsdag 23. september mellom kl. 14.00 og 17.00 for 1.dose.

Dersom det blir stor pågang må du regne med litt ventetid. Dersom det blir mange som kommer i egen bil, kan det ved full parkeringsplass. Det er mulig å parkere på baksiden av JORS, der vi har god parkeringsplass på ettermiddagen.

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle født i 2003 og tidligere

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil.
Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke har mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om å møte på drop-in.

Doseintervall

De fleste innbyggerne på Jevnaker vil være ferdig vaksinert innen 30/9. Vi ønsker at alle skal motta 2.dose innen 6 uker etter 1.dose. Det er minimum 8 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

Etterregistrering og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 37

 • Vi har satt 9.551 ​vaksinedoser
 • 4.793 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 91,1% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 82,7% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte. Dette er veldig bra! Jevnakers innbyggere har grunn til å være stolte av dette! Vi håper enda flere møter til 1.dose nå, slik at flest mulig blir beskyttet.
 • Det var til sammen 17 personer som kom på drop-in i uke 36. 
 • Vi startet vaksinasjon av de som er 12 år og eldre sist uke. Det var 88 i denne gruppen som fikk vaksine. Denne aldersgruppen skal kun ha en dose.

 

Vaksinering uke 37

Vi vaksinerer torsdag 16. september. Det skal settes vaksiner med både Moderna og Pfizer. Det er en del ledige timer begge dager. Det inviteres derfor til drop-in. Det er spesielt de som ennå ikke har fått 1.dose vi håper skal komme på drop-in, slik at flest mulig blir beskyttet.

Vi fortsetter vaksinasjon av de som har fylt 12 år og eldre. De blir kalt inn klassevis til vaksinestasjonen. De som har hatt Koronainfeksjon skal ikke ha vaksine. Barn over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon. Dersom barnet er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes. Dette skal gjøres på skjemaet som elevene får med seg hjem. Egenerklæringen i forholde til underliggende sykdommer osv., som vi må vite noe om før vaksinasjon, skal også fylles ut på skjemaet som følger med. (Det skal altså fylles ut 2 skjemaer.)

 

3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Det er besluttet av Regjeringen og FHI å tilby en 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar. Beslutningen om hvem som skal ha vaksine skal tas av barnelege eller spesialisthelsetjenesten. Når de det gjelder har mottatt dokumentasjon som bekrefter at de tilhører de aktuelle sykdomsgrupper som får tilbud om en 3.dose, kan de ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no for å bli satt opp på time.

Hvem kan få vaksine:
Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon. Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immun-suppressiv behandling, pågående betydelig immun-suppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av de andre gruppene.

 

DROP IN uke 37

Vi inviterer til Drop-in vaksinasjon torsdag 16/9 mellom kl. 14.00 og 17.00 for 1.dose.

Dersom det blir stor pågang må du regne med litt ventetid. Dersom det blir mange som kommer i egen bil, kan det ved full parkeringsplass. Det er mulig å parkere på baksiden av JORS, der vi har god parkeringsplass på ettermiddagen.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke har mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om å møte på drop-in.

 

Doseintervall

De fleste innbyggerne på Jevnaker vil være ferdig vaksinert innen 30/9. Vi ønsker at alle skal motta 2.dose innen 6 uker etter 1.dose. Det er minimum 8 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

VIKTIG! Det er fortsatt noen som ikke møter til vaksinetimen sin uten å gi beskjed!

Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel. Vi må også kassere noen vaksiner på grunn av dette, og det er ikke greit!

Vi oppfordrer derfor til at du melder fra så raskt som mulig, når du vet at du ikke skal ha vaksinen du har fått tilbud om, og senest dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner.
Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 36

 • Vi har satt 9.383 vaksinedoser
 • 4.641 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 91% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 81,2% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte. Dette er veldig bra! Jevnakers innbyggere har grunn til å være stolte av dette! Vi håper enda flere møter til 1.dose nå, slik at flest mulig blir beskyttet.
 • Det var til sammen 56 personer som kom på drop-in i uke 35. 

 

Vaksinering uke 36

Vi vaksinerer torsdag 9.september. Det skal settes vaksiner med både Moderna og Pfizer. Det er en del ledige timer begge dager. Det inviteres derfor til drop-in. Alle som kan få 2.dose i løpet av september har nå fått ny time. Det er derfor spesielt de som ennå ikke har fått 1.dose vi håper skal komme på drop-in.

Vi starter også vaksinasjon av de som har fylt 12 år og eldre. De vil bli kalt inn klassevis til vaksinestasjonen. Denne aldersgruppen skal kun ha en dose, og vil alle ha fått tilbud om vaksine innen 16/9. De som har hatt Koronainfeksjon skal ikke ha vaksine. Barn over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon. Dersom barnet er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes. Dette vil skje elektronisk.

 

DROP-IN uke 36

Vi inviterer til drop-in vaksinasjon torsdag 9/9 mellom kl. 14.00 og 17.00 for 1.dose.

Dersom det blir stor pågang må du regne med litt ventetid. Dersom det blir mange som kommer i egen bil, kan det ved full parkeringsplass. Det er mulig å parkere på baksiden av JORS, der vi har god parkeringsplass på ettermiddagen.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke har mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om å møte på drop-in.

 

Doseintervall

Vi har fått mange vaksinedoser de siste ukene. Doseringsintervallet har derfor blitt forkortet. De fleste innbyggerne på Jevnaker vil være ferdig vaksinert innen 30/9.
Vi ønsker at alle skal motta 2.dose innen 6 uker etter 1.dose. Det er minimum 8 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 og 2005. De som er født i 2006 eller er yngre skal kun ha en dose.

 

VIKTIG! Gi beskjed om du ikke kommer til vaksinetimen!

Det medfører en god del ekstraarbeid for oss at flere ikke dukker opp til timen sin eller melder avbud på kort varsel. Vi må dessverre kassere noen vaksiner på grunn av dette, og det er ikke greit!

Vi oppfordrer derfor til at du melder fra så raskt som mulig, når du vet at du ikke skal ha vaksinen du har fått tilbud om, og senest dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på Helsenorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid-vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

 

Uke 35

 • Vi har satt 9.024 vaksinedoser
 • 4.317 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 90,4% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 75,2% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Det var til sammen 127 personer som kom på drop-in i uke 34.

 

Vaksinering uke 35

Vi vaksinerer onsdag 1. september og torsdag 2. september. Det kan settes 300 doser med Moderna og 300 doser med Pfizer i løpet av disse to dagene. Det er en del ledige timer begge dager. Det inviteres derfor til Drop-in. Alle som kan få 2. dose i løpet av september har nå fått ny time. Det er derfor spesielt de som ennå ikke har fått 1. dose vi håper skal komme på Drop-in.

 

DROP IN uke 35

Vi inviterer til Drop-in vaksinasjon onsdag 1/9 og torsdag 2/9 mellom kl. 14.00 og 18.00 for dose 1.

Dersom det blir stor pågang må du regne med litt ventetid. Dersom det blir mange som kommer i egen bil, kan det ved full parkeringsplass. Det er mulig å parkere på baksiden av JORS, der vi har god parkeringsplass på ettermiddagen.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no eller møte på drop-in.

 

Doseintervall

Vi har fått mange vaksinedoser de siste ukene. Doseringsintervallet har derfor blitt forkortet. De fleste vil være ferdig vaksinert innen 30/9. Vi ønsker at alle skal motta dose 2 innen 6 uker etter 1.dose. Det er minimum 8 ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 eller senere.

Det er mulig å gå inn og selv endre dato for dose 2. Da går du inn via lenken du fikk tilsendt på SMS for dose 2. Dersom du ikke får det til, kan du sende en e-post til korona@jevnaker.kommune.no  Vi vaksinerer hver torsdag ut september, samt onsdag 1/9.

 

Frammøte vaksinering

Det er fortsatt noen som ikke møter til vaksinetimen sin. Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel. Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Barn i alderen 12-17 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-17 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, immunsvikt, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom, kronisk lungesykdom, kronisk leversykdom, kronisk nyresykdommer, kronisk hjertesykdom, fedme eller diabetes.

Barn over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon. Dersom barnet er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes. Det er ikke åpnet opp i Norge for å vaksinere friske barn født i 2006 og senere ennå.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant.
Du må da henvende deg til: korona@jevnaker.kommune.no 

Les mer om koronasertifikatet her: https://www.helsenorge.no

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid-vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid-vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 34

 • Vi har satt 8.218 vaksinedoser
 • 3.581 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 89,8% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 62,1% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Det var 28 personer som kom på drop-in torsdag den 19. august.

 

Vaksinering uke 34

Vi vaksinerer onsdag 25.august og torsdag 26. august. Det kan settes inntil 456 doser med Moderna og 476 doser med Pfizer i løpet av disse to dagene. Det er en del ledige timer begge dager. Det inviteres derfor til drop-in for både dose 1 og 2.

 

DROP IN uke 34

Vi inviterer til Drop-in vaksinasjon onsdag 25/8 og torsdag 26/8 mellom kl. 14.00 og 18.00 for dose 1 og 2. 

Dersom det blir stor pågang må du regne med litt ventetid. Dersom det blir mange som kommer i egen bil, kan det ved full parkeringsplass. Det er mulig å parkere på baksiden av JORS, der vi har god parkeringsplass på ettermiddagen.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no slik at vi får ordnet vaksinetime til deg.

 

Tilbud om vaksinering til 16- og 17- åringer

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksinasjon, etter råd fra Folkehelseinstituttet. Les mer her

Elever ved de ulike videregående skolene i vår region vil få informasjon om tilbudet via skolen, og melder seg på tilbudet via skolen. Vaksineringen foregår i skoletiden, og elever som benytter seg av tilbudet vil ikke få fravær for dette.

Unge født i 2004 og 2005, som ikke er elever ved en videregående skole, kan bestille time selv i sin kommune. Send en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no

 

Doseintervall

Vi får mange vaksinedoser de nærmeste ukene. Doseringsintervallet blir derfor forkortet. Vi setter dose 2 så raskt det lar seg gjøre, og de fleste vil være ferdig vaksinert innen 30. september. Det skal minimum være fire uker mellom dosene for de som er født i 2003 eller tidligere, og vi ønsker at alle skal motta dose 2 innen seks uker etter 1.dose.
Det er minimum åtte ukers intervall mellom dosene for de som er født i 2004 eller senere.

Vi har mange som venter på dose 2, og forskyver ut fra når du fikk dose 1. Det er også mulig å gå inn og selv endre dato for dose 2. Da går du inn via lenken du fikk tilsendt på SMS for dose 2. Dersom du ikke får det til, kan du sende en e-post til korona@jevnaker.kommune.no  Vi vaksinerer hver torsdag ut september, samt onsdagene 25/8 og 1/9.

 

Det er fortsatt en god del som ikke møter til vaksinetimen sin

Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel.

Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Barn i alderen 12-15 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-15 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, immunsvikt, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom, kronisk lungesykdom, kronisk leversykdom, kronisk nyresykdommer, kronisk hjertesykdom, fedme eller diabetes.

Det er ikke åpnet opp i Norge for å vaksinere friske barn født i 2006 og senere ennå.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015 for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 33

 • Vi har satt 7.774 vaksinedoser
 • 3.173 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 88,4% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 51,5% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.
 • Det var 39 som kom på dropp-in torsdag den 12. august.

 

Vaksinering uke 33

Vi vaksinerer torsdag 19. august. Det skal settes 180 doser med Moderna og opptil 315 doser med Pfizer.

 

DROP-IN uke 33

Det er fremdeles ca. 500 personer i Jevnaker som ikke har fått vaksine mot Covid-19. Torsdag 19. august har vi derfor Drop-in vaksinasjon mellom kl. 16.00 og 18.30 for DOSE 1.
NB! gjelder kun dose 1.

Dersom du ennå ikke har fått vaksine har du muligheten til å komme innom for vaksine. Målgruppen er uvaksinerte, ikke de som ønsker å forskyve sin dose 2. Det vil bli dropp-in for dose 2 fra 25/8.

Dersom det blir stor pågang må du regne med litt ventetid. Dersom det blir mange som kommer i egen bil, kan det ved full parkeringsplass. Det er mulig å parkere på baksiden av JORS, der vi har god parkeringsplass på ettermiddagen.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no slik at vi får ordnet vaksinetime til deg.

 

Doseintervall

Vi får mange vaksinedoser de nærmeste ukene. Doseringsintervallet blir derfor forkortet. Vi setter dose 2 så raskt det lar seg gjøre. Det skal minimum være 4 uker mellom dosene, og vi ønsker at alle skal motta dose 2 innen 6 uker etter 1.dose. Vi har mange som venter på dose 2, og forskyver ut fra når du fikk dose 1. Det er også mulig å gå inn og selv endre dato for dose 2. Da går du inn via lenken du fikk tilsendt på SMS for dose 2. Dersom du ikke får det til, kan du sende en e-post til korona@jevnaker.kommune.no   Vi vaksinerer hver torsdag.

 

Det er fortsatt en god del som ikke møter til vaksinering

Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel.

Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Barn i alderen 12-17 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-17 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, immunsvikt, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom, kronisk lungesykdom, kronisk leversykdom, kronisk nyresykdommer, kronisk hjertesykdom, fedme eller diabetes.

Barn over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon. Dersom barnet er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes. Det er ikke åpnet opp i Norge for å vaksinere friske barn født i 2004 og senere ennå.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og da blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no eller ringe 815 55 015, for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 32

 • Vi har satt 7.504 vaksinedoser
 • 2.966 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 88,5 % av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 51,3 % av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

Vaksinering uke 32

Vi vaksinerer torsdag 12. august. Det skal settes 120 doser med Moderna og opptil 245 doser med Pfizer.

 

DROP IN uke 32

Torsdag 12. august har vi Drop-in vaksinasjon mellom kl. 14.00 og 17.00 for DOSE 1.

Dersom du ennå ikke har fått vaksine har du muligheten til å komme innom for vaksine. Målgruppen er uvaksinerte, ikke de som ønsker å forskyve sin dose 2.

Dersom det blir stor pågang må du regne med litt ventetid. Dersom det blir mange som kommer i egen bil, kan det ved full parkeringsplass. Det er mulig å parkere på baksiden av JORS, der vi har god parkeringsplass på ettermiddagen.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no slik at vi får ordnet vaksinetime til deg.

 

Doseintervall

Doseringsintervallet blir forkortet. Vi setter dose 2 så raskt det lar seg gjøre. Det må være minimum 3 uker mellom dosene på vaksinetypen fra Pfizer, minimum 4 uker mellom dosene på Moderna. Men vi har mange som venter på dose 2, og forskyver ut fra når du fikk dose 1, og ut fra den prioriteringsgruppen du er i. Vi ser for oss at et gjennomsnittlig doseringsintervall vil bli 6 uker framover.

Vi vaksinerer hver torsdag.

 

Det er fortsatt en god del som ikke møter til vaksinetime

Dette medfører en god del ekstraarbeid for oss, på kort varsel.

Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Barn i alderen 12-17 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-17 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, immunsvikt, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom, kronisk lungesykdom, kronisk leversykdom, kronisk nyresykdommer, kronisk hjertesykdom, fedme eller diabetes.

Barn over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon. Dersom barnet er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes. Det er ikke åpnet opp i Norge for å vaksinere friske barn født i 2004 og senere ennå.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 31

 • Vi har satt 7.236​ vaksinedoser
 • 2.821 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • I henhold til nasjonal statistikk har 85,3% av Jevnakers innbyggere over 18 år blitt vaksinert med en dose, og 48,6% av Jevnakers innbyggere over 18 år er fullvaksinerte.

 

Vaksinering uke 31

Vi vaksinerer torsdag 5. august. Det skal settes 72 doser med Moderna og 196 doser med Pfizer. Det er mange som får sin dose 2 denne uken, og dose 1 gis til personer i alle grupper som nå har meldt seg til vaksine.

 

Vaksinering uke 32

Vi vaksinerer torsdag 12 august. Vi planlegger å kunne sette 210 doser med Pfizer og 120 doser med Moderna. Vi planlegger denne uken å åpne opp for Drop-in på ledige timer. Vi vil komme med mer informasjon om dette. Men målgruppen er da personer som skal ha dose 1, altså uvaksinerte.

 

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no slik at vi får ordnet vaksinetime til deg.

Vi er nå i sluttfasen av vaksinering med dose 1. Det ser ut som vi fra uke 32 kun får tilsendt vaksinedoser til dose 2 i Jevnaker.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er fortsatt 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Men folkehelseinstituttet har meldt at kommunene kan forskyve doseringstidspunktet til å sette dose 2, 2 uker tidligere enn det som er oppsatt. I Jevnaker har vi ved ledige doser startet forskyvning av dose 2. Vi kontakter da den enkelte vi kan forskyve.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

4. NOVEMBER

Vi vaksinerer hver torsdag, til det tidspunktet den enkelte er innkalt til.

Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Barn i alderen 12-17 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-17 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, immunsvikt, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom, kronisk lungesykdom, kronisk leversykdom, kronisk nyresykdommer, kronisk hjertesykdom, fedme eller diabetes.

Barn over 16 år er helserettslig myndig og kan bestille tid til vaksinasjon. Dersom barnet er under 16 år må vaksine bestilles av foreldre, og samtykkeerklæring må undertegnes.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/   

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge

Uke 30

 • Vi har satt 6.882​ vaksinedoser
 • 2.568 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Sist uke var det veldig mange som ikke møtte til timen sin, ombooket eller avlyste timen sin like før eller under vaksinering. Det medførte en del vanskeligheter for oss. Vi oppfordrer til at du melder fra dagen i forveien om du ikke kan møte til vaksinetimen din. Dette gjør du helst ved å sende e-post til korona@jevnaker.kommune.no.

 

Vaksinering uke 30

Vi vaksinerer torsdag 29. juli. Det skal settes ca. 108 doser med Moderna og ca. 287 doser med Pfizer. Det er mange som får sin dose 2 denne uken, og dose 1 vaksiner blir stort sett nå satt på personer i prioriteringsgruppe 10 og 11.

 

Vaksinering uke 31

Denne uken får vi ikke vaksinedoser, men vi får flere doser i uke 30 enn det vi kan sette, så de er flyttet til denne uken. Vi planlegger å sette ca. 190 doser med Pfizer og 72 doser med Moderna.

Vi har sendt ut invitasjon til å sette seg på vaksinetime til alle

Imidlertid ser vi at det er en del som ikke har lagt inn telefonnummer, eller at telefonnummeret er feil. Dersom du er født i 2003 og tidligere, og ikke mottatt invitasjon til vaksinetime, ber vi deg om snarest å ta kontakt på korona@jevnaker.kommune.no slik at vi får ordnet vaksinetime til deg.

Vi er nå i sluttfasen av vaksinering med dose 1. Det ser ut som vi fra uke 33 kun får tilsendt vaksinedoser til dose 2 i Jevnaker.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er fortsatt 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

4. NOVEMBER

 

Barn i alderen 12-17 år med høy risiko kan vaksineres

I henhold til brev fra Folkehelseinstituttet kan barn i alderen 12-17 år med høy risiko vaksineres. Med høy risiko nevnes organtransplanterte, kreftsyke, nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft, Downs syndrom og kronisk nyresvikt- eller sykdommer. Dersom du, eller barnet ditt, er i denne kategorien, og ønsker vaksine, ta kontakt med oss eller fastlege.

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid-vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge.

Uke 29

 • Vi har satt 6.513​ vaksinedoser
 • 2.530 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Vaksinering uke 29

Vi vaksinerer torsdag 22. juli. Det skal settes ca. 180 doser med Moderna og ca. 190 doser med Pfizer. De aller fleste som bor på Jevnaker har nå fått innkalling til vaksinasjon, med mulighet til å sette seg opp på time til og med 5/8.  Ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune har nå i hovedsak fått første vaksine. Det er noen få igjen. For å kalle inn disse, må de være registrert i vaksinekø i Jevnaker kommune, via vår hjemmeside.

 

Vaksinering uke 30

Vi vaksinerer torsdag 29.juli. Det skal settes ca. 180 doser med Moderna og ca. 245 doser med Pfizer. Vi har startet innkallingen til dette. Det er en del ledige doser denne dagen. De som har mulighet til å ta seg til vaksinasjonslokalet uten bil, bør gjøre det. Det blir fullt hus (og parkeringsplass) hos oss denne dagen.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 4.259 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi ser for oss at vi er ferdig med å sette dose 1 enten 5. august eller 12. august. Det er derfor viktig at de som ønsker vaksine, men som ikke har meldt seg ennå, nå registrerer seg. De som ikke er registrert der vil ikke motta innkalling for å få vaksine. De som ikke har mottatt innkalling til vaksinasjon bes om å ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet.

 

Studenter

De som er hjemme på ferie på Jevnaker, kan få første vaksinedose mens de er her. Og andre dose på studiestedet. Når dere kommer tilbake til studiestedet, skal dere melde fra til den kommunen dere studerer hvilken dato dere fikk første dose. Dere vil så få tilbud om 2.dose der. Det er samtidig viktig at dere avbestiller 2.dose med vaksine på Jevnaker. Det gjør dere ved å sende en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no  

Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Dette er ikke helsehjelp, men en service, som det må betales en egenandel for. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

Uke 28

 • Vi har satt 6.253​ vaksinedoser
 • 2.399 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Vaksinering uke 28

Vi vaksinerer torsdag 15. juli. Det skal settes ca. 120 doser med Moderna og ca. 231 doser med Pfizer. Det er i hovedsak prioriteringsgruppe 10 som er kalt inn. Vi fortsetter også å vaksinere ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune denne uken. Det er den kommunen hvor barnehagen, SFO eller skolen ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de ansatte bor. (På samme måte som vaksinasjon av helsepersonell.) For å kalle inn disse, må de være registrert i vaksinekø i Jevnaker kommune, via vår hjemmeside. Kommunene har fra FHI fått anledning til å prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til dette formålet.

 

Vaksinering uke 29

Vi vaksinerer torsdag 22. juli. Det skal settes ca.120 doser med Moderna og ca.189 doser med Pfizer. Vi har startet innkallingen til dette.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 4.214 personer som har registrert seg i vaksinekø. Dette tallet øker stadig, og det er bra! De som ikke er registrert der vil ikke motta innkalling for å få vaksine. Vi har fått varsel om at vi vil motta mange vaksiner fremover. Det ser ut til at alle som er registrert i vaksinekøen nå, vil få tilbud om første vaksine innen uke 32.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske. Det er FHI som bestemmer det.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Studenter i Norge

De som er hjemme på ferie på Jevnaker, kan få første vaksinedose mens de er her. Og andre dose på studiestedet. Når dere kommer tilbake til studiestedet, skal dere melde fra til den kommunen dere studerer hvilken dato dere fikk første dose. Dere vil så få tilbud om 2.dose der. Det er samtidig viktig at dere avbestiller 2.dose med vaksine på Jevnaker. Det gjør dere ved å sende en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/ Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Dette er ikke helsehjelp, men en service, som det må betales en egenandel for. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

 

Uke 27

 • Vi har satt 6.021​ vaksinedoser
 • 2.346 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Vaksinering uke 27

Vi vaksinerer torsdag 8. juli. Det skal settes ca. 120 doser med Moderna og ca. 112 doser med Pfizer. Det er i hovedsak prioriteringsgruppe 10 (alder 18-24 år og 40-44 år) som er kalt inn, samt nye som har registrert seg i gruppene 7, 8 og 9. Vi vaksinerer også ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune denne uken. For å kalle inn disse, må de være registrert i vaksinekø i Jevnaker kommune, via vår hjemmeside. Vi ser ikke personer som er registrert i andre kommuner. Kommunene har fra FHI fått anledning til å prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til dette formålet. Ordningen gjelder ansatte i barnehager, skole og SFO som arbeider direkte med barna. Det er den kommunen hvor barnehagen, SFO eller skolen ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de ansatte bor.

 

Vaksinering uke 28

Vi vaksinerer torsdag 15. juli. Det skal settes ca. 120 doser med Moderna og ca. 231 doser med Pfizer. Vi har startet innkallingen til dette.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 4.141 personer som har registrert seg i vaksinekø. De som ikke er registrert vil ikke motta innkalling for å få vaksine. Det gikk ut en påminnelse om å registrere seg på SMS, til de som ikke er registrert i vaksinekøen i forrige uke. Dette varselet gikk også til noen som allerede har mottatt vaksine (fordi vi benyttet et annet journalsystem frem til og med 4/3), eller ikke ønsker vaksine. Dette beklager vi. Da trenger du ikke foreta deg noe.

Det er ca. 1.400 personer som har registrert seg som ennå ikke har fått tilbud om 1.dose med vaksine. Vi har fått varsel om at vi vil motta mange vaksiner fremover. Det ser ut til at alle som er registrert i vaksinekøen nå, vil få tilbud om første vaksine innen uke 32.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også helsepersonell, ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske. Det er FHI som bestemmer det.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Studenter i Norge

De som er hjemme på ferie på Jevnaker, kan få første vaksinedose mens de er her. Og andre dose på studiestedet. Når dere kommer tilbake til studiestedet, skal dere melde fra til den kommunen dere studerer hvilken dato dere fikk første dose. Dere vil så få tilbud om 2.dose der. Det er samtidig viktig at dere avbestiller 2.dose med vaksine på Jevnaker. Det gjør dere ved å sende en e-post til: korona@jevnaker.kommune.no

 

Etterregistrering av vaksiner og Koronasertifikat

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser Covid-vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

Vi kommer videre tilbake til etterregistrering av vaksiner i forhold til de personer som ikke har fastlege i Jevnaker kommune, eller i Norge.

Uke 26

 • Vi har satt 5.586​ vaksinedoser
 • 2.257 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Vaksinering uke 26

Vi vaksinerer videre torsdag 1.juli med både Pfizer og Moderna. Det skal settes ca. 315 doser med Pfizer og 120 doser med Moderna. Det er personer fra prioriteringsgruppe 8, 9 og 10 som er kalt inn. Vi oppfordrer alle som kan å ankomme til vaksineringslokalet uten bil. Det er litt utfordringer med parkering når vi vaksinerer så mange.

 

Vaksinering uke 27

Vi vaksinerer torsdag 8. juli. Vi mottar ca. 120 doser med Moderna og ca. 112 doser med Pfizer. Vi har her startet innkallingen, som hovedsakelig vil være fra prioriteringsgruppe 10, som er todelt (personer fra 18-24 år og personer fra 40-44 år). Innkalling av ansatte i barnehager, skoler og SFO i Jevnaker kommune starter også opp denne uken. Kommunene har fra FHI fått anledning til å prioritere inntil 10 % av vaksinedosene til dette formålet. Ordningen gjelder ansatte i barnehager, skole og SFO som arbeider direkte med barna. Det er den kommunen hvor barnehagen, SFO eller skolen ligger som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke den kommunen hvor de som jobber i skole, SFO og barnehage bor.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.835 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå at alle registrerer seg i vaksinekø. Det går fort nå! Vi har startet innkalling i prioriteringsgruppe 10, og i prioriteringsgruppe 10, 11 og 12 er det kun i underkant 500 registrerte.

 

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette gjelder også ansatte i barnehage, skole og SFO. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker. Vi har ikke anledning til å endre doseringsintervallet etter ønske.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

22. JULI

2. SEPTEMBER

14. OKTOBER

29. JULI

9. SEPTEMBER

21. OKTOBER

5. AUGUST

16.SEPTEMBER

28.OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Etterregistrering av vaksiner og Vaksinesertifikat Korona

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/  Hvis du ikke kan hente opp koronasertifikatet på din mobil eller PC er det anledning til å kontakte helsenorge.no for å få tilsendt en papirversjon.

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av covid vaksiner. Dette gjelder hovedsakelig for personer som har tatt en eller to doser covid vaksine i et annet land enn Norge. For å få gyldig koronasertifikat i Norge, må vaksiner være registrert i Norge. Dette er ikke helsehjelp, men en service, som det vil per nå faktureres 500 kr. for. Du vil ved kontakt med ditt fastlegekontor få informasjon om hva som kreves av dokumentasjon for å få foretatt denne etterregistreringen her i Norge.

Vi kommer videre tilbake til etterregistrering av vaksiner i forhold til de personer som ikke har fastlege i Jevnaker kommune, eller i Norge.

Uke 25

 • Vi har satt 5.073​ vaksinedoser
 • 2.134 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Vaksinering uke 25

Alle som fikk utsatt sin vaksine i uke 24 er innkalt i uke 25. Vi vaksinerer to dager denne uka. Onsdag den 23. juni er 120 personer innkalt til vaksinering, med Moderna. Vi vaksinerer videre torsdag 24. juni med både Pfizer og Moderna. Det skal settes ca. 270 doser med Pfizer og 120 doser med Moderna. Nye personer er innkalt fra prioriteringsgruppe 8 og 9. (det er aldersgruppen: 55-64 år og 45-54 år) 

Vi oppfordrer alle som kan å ankomme til vaksineringslokalet uten bil. Det er litt utfordringer med parkering når vi vaksinerer så mange.

Vaksinering uke 26

Vi vaksinerer torsdag 1. juli. Vi mottar ca. 120 doser med Moderna og rundt 315 doser med Pfizer. Vi har her startet innkallingen, som hovedsakelig vil være fra prioriteringsgruppe 10. Gruppe 10 er todelt; personer fra 18-24 år og personer fra 40-44 år.

Vaksinekø og prioritering

Det er 3835 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå at alle registrerer seg i vaksinekø. Det går fort nå! Vi har startet innkalling i prioriteringsgruppe 10, og i prioriteringsgruppe 10, 11 og 12 er det kun i underkant 500 registrerte.

Oversikt på doseintervall

Doseringsintervallet er som kjent 6 uker for risikogruppene, og 12 uker for de i prioriteringsgruppe 8 og utover. Dette kan imidlertid bli endret, alt avhengig av vaksineforsyning og hvor vi er i vaksineringen i Jevnaker.

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

 

Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 er planlagt.

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

Vaksinesertifikat Korona

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til SYSVAK (nasjonalt vaksineregister), og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår. Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Uke 24

 • Vi har satt 4.875​ vaksinedoser
 • 2.066 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Vaksinering uke 24

Vi vaksinerer torsdag 17. juni. Vi har onsdag 16. juni fått beskjed om at de forventede dosene fra Moderna er forsiknket. Det betyr at 119 personer som er innkalt til vaksinering torsdag med denne typen vaksine får timen sin utsatt.  Vi kommer tilbake med opplysninger om ny time.
Vi mottar  ca. 200 doser med Pfizer. Halvparten skal brukes til å sette dose 2. Nye personer er innkalt fra prioriteringsgruppe 8 og 9. Prioriteringsgruppe 9 er personer fra 45 til 54 år. Her er doseringsintervallet 12 uker.

 

Vaksinering uke 25

Vi vaksinerer torsdag 24. juni. Vi mottar ca. 120 doser med Moderna og ca. 270 doser med Pfizer. Vi har her startet innkallingen, som hovedsakelig vil være fra prioriteringsgruppe 9.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.761 personer som har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer alle som er født i 1956 og senere, registrerer seg i vaksinekø. Det er ca. 1.600 personer over 18 år, i Jevnaker kommune, som ennå ikke har registrert seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 20 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

OBS! Doseringsintervallet som ble endret fra 12 til 9 uker sist uke, er nå endret tilbake til 12 uker. Derav er doseringsintervallet nå 12 uker for helsepersonell og personer i prioriteringsgruppe 8 og utover. For risikogruppene er det fortsatt 6 uker.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

30. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

7. OKTOBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Er du utenlandsstudent?

Regjeringen har besluttet at personer som skal studere i utland skal være prioritert til vaksine. Ta kontakt snarest på korona@jevnaker.kommune.no så vi får sett på muligheten for å vaksinere deg før du reiser ut.

 

Personer som ikke er bosatt i Jevnaker registrerer seg i vår vaksinekø

Jevnaker kommune, i likhet med andre kommuner, mottar vaksinedoser ut fra folketallet vårt. Derav skal man registrere seg, og vaksineres i egen hjemkommune. Dersom personer oppholder seg over tid i Jevnaker, og helsepersonell som arbeider i en virksomhet i Jevnaker, kan de vaksinere seg i Jevnaker. Andre må registrere seg i egen bokommune. Man må ha personnummer, D-nummer eller DUF nummer for å registrere seg til vaksine. Der vi ser at personer har en annen bostedsadresse enn Jevnaker, og ikke er helsepersonell, forsøker vi å avklare grunnen til registrering i Jevnaker.

 

Fyll ut egenerklæring til vaksinasjon både for dose 1 og 2

Vi opplever at mange ikke har fylt dette ut når de kommer til vaksinasjon. Dette medfører en risiko for at vaksinasjon ikke kan gjennomføres som planlagt, og at vaksineringsarbeidet blir lite effektivt og forsinket.

 

Vaksinesertifikat Korona

Vi oppfordrer alle som har fått vaksine i Jevnaker til å sjekke sitt koronasertifikat på HelseNorge.no, slik at vi sikrer at alt er registrert riktig. Vi har hatt noen få tilfeller der registreringer ikke har gått igjennom til nasjonalt vaksineregister, og derav blir koronasertifikatet mangelfullt. Vi har fullt ut anledning til å rette opp dette i etterkant. Du må da henvende deg til korona@jevnaker.kommune.no eller koronatelefonen vår.
Les mer om koronasertifikatet her; https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

 

 

Uke 23

 • Vi har satt 4.544​ vaksinedoser
 • 1.864 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vaksinering uke 23

Vi vaksinerer torsdag 10. juni. På grunn av lav forsendelse av Pfizer har vi sett oss nødt til å skyve på noen personer som skal ha dose 2 til enten uken før eller etter. 75% av dosene som settes denne uken er dose 2. De som innkalles til dose 1 er hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 8. Prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 55 år. Her er doseringsintervallet 9 uker.

 

Vaksinering uke 24

Vi vaksinerer torsdag 17. juni. Vi har fått informasjon om at vi mottar ca. 240 doser med Moderna og 200 doser med Pfizer. Halvparten skal brukes til å sette dose 2. Vi vil her hovedsakelig innkalle nye personer fra prioriteringsgruppe 8 og 9. Prioriteringsgruppe 9 er personer fra 54 til 45 år. Her er doseringsintervallet 9 uker.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.661 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø. Det er rundt 1.700 personer over 18 år, i Jevnaker kommune, som ennå ikke har registrert seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.
Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.


Oversikt på doseintervall

Regjeringen har den 7. juni endret doseringsintervallet for personer i prioriteringsgruppe 8 og utover, fra 12 uker til 9 uker. De av dere som har satt opp dose 2 etter 12 uker kan få endret dette til 9 uker dersom dere ønsker. Vi vet at mange nå har planlagt sommerferie og annet i forhold til deres vaksinering. Derfor endrer vi fra 12 uker til 9 uker for de om ønsker/ber om dette.

Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no, eller be om endring av dose 2 når du kommer til vaksinering for dose 1.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (9 UKER)

10. JUNI

22. JULI

12. AUGUST

17. JUNI

29. JULI

19. AUGUST

24. JUNI

5. AUGUST

26. AUGUST

1. JULI

12. AUGUST

2. SEPTEMBER

8. JULI

19. AUGUST

9. SEPTEMBER

15. JULI

26. AUGUST

16. SEPTEMBER

 


Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Hvor langt har vi kommet i vaksineringen?

Gruppe 1, 2, 3 og 4B er fullvaksinert. Vi er også snart ferdig med fullvaksineringen av prioriteringsgruppe 4A og helsepersonell. Prioriteringsgruppe 5, 6, 7 og 8 har enten fått, eller blitt innkalt til dose 1. Vi har startet innkalling i prioriteringsgruppe 9. Prioriteringsgruppe 9 er omfangsrik, og det vil ta 2-3 uker til med innkalling til dose 1 her. Vi kan nå bruke inntil 10% av vaksinedosene til helsepersonell. Dette vil eventuelt være nyansatte.
Informasjon om prioriteringsgruppene finner du her; https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Vi har startet utsendelse av invitasjon til å sette seg opp på time selv

Ettersom vi nå har sikret prioriteringsgruppene til og med 7 (med risiko), har vi nå startet med at vi sender invitasjon til å sette seg opp på time, i stedet for å tildele time. Dette for å gi innbyggerne våre litt større valgfrihet og fleksibilitet gjennom sommeren også.

Dersom utsendt tidspunkt ikke passer, så gjør du ingenting, da vil du gå tilbake til køen, og bli invitert til neste vaksineringsdag som publiseres. Når du setter deg opp til vaksinering, så setter du deg opp både til dose 1 og 2. For å få invitasjon er det en forutsetning om at du har registrert deg i vaksinekø.

 

Ikke møt opp i vaksinasjonslokalet dersom du ikke har time

Vi opplever at det kommer personer til vaksinasjonslokalet som ikke har time, med ønske om å bli vaksinert. På grunn av nøye logistikk for å sikre smittevern, og at vi som jobber i vaksinasjonslokalet er opptatt med vaksinering, oppfordrer vi innbyggere heller til å ta kontakt med oss på andre tidspunkter.

 

Egenerklæring til vaksinasjon

Er ferskvare, og skal fylles ut både på dose 1 og dose 2. Vi opplever at mange ikke har fylt dette ut når de kommer til vaksinasjon. Dette medfører en risiko for at vaksinasjon ikke kan gjennomføres som planlagt, og at vaksineringsarbeidet blir lite effektivt og forsinket.

 

Vaksinesertifikat Korona

Vi får en del henvendelser om å skrive ut vaksinasjonsbevis. Et eventuelt vaksinasjonsbevis fra Jevnaker kommune vil ikke være gyldig i forhold til reise. Nasjonale helsemyndigheter arbeider i disse dager med å få en slik løsning klar, og vaksine/koronasertifikater vil da bli tilgjengelig på helse.norge.no.
Vi ber derfor innbyggerne våre om å følge med på https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Uke 22

 • Vi har satt 3. 997 vaksinedoser
 • 1. 569 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vaksinering uke 22

Vi vaksinerer onsdag 2. juni og torsdag 3. juni. Onsdag skal vi sette ca. 240 doser Moderna – alle dose 1. Her innkalles hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 45 år. Torsdag skal vi sette ca. 305 doser Pfizer, der det meste er dose 2.

 

Vaksinering uke 23

Vi vaksinerer torsdag 10. juni med ca. 90 doser Pfizer og 240 doser Moderna. På grunn av lav forsendelse av Pfizer har vi sett oss nødt til å skyve på noen personer som skal ha dose 2 til enten uken før eller etter. 75% av dosene som settes denne uken er dose 2. De som innkalles til dose 1 er hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 8.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3.534 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.
Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

2. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

1. JULI

12. AUGUST

23. SEPTEMBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Besluttet omfordeling av vaksineforsyning

Vi har fra tidligere fått melding om at vi må regne med en dobling av vaksinedoser til kommunene i juni og juli, sett opp mot vaksineforsyningen i april.

Men så vil Jevnaker kommune være av de kommuner som fra uke 23 vil få færre vaksinedoser i 7 uker, for så å få dette igjen i fra uke 30. Det er da en forventning om at vi skal ta inn igjen det tapte i løpet av 3 uker. Dette jobber vi med for å få på plass. Men dette betyr at det vil være færre som får tilbud om vaksine i ukene 23 til 29, men at fra uke 30 så vil det bli veldig mange som blir tilbudt vaksine.

Uke 21

 • Vi har satt 3. 572 vaksinedoser
 • 1. 257​ personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi vaksinerer torsdag 27. mai.

Vi skal sette ca. 420 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2. De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6 og 7. (De er i alderen 45-54 år og 18-44 år. Begge med underliggende sykdommer/tilstander.)
Minner om at de som får dose 1 denne uken innkalles 8. juli til dose 2.

 

Vaksinering uke 22

Vi vaksinerer onsdag 2. juni med Moderna.
Her vil ca. 240 personer få dose 1. Vi har innkalt hovedsakelig fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Vi skal også vaksinere med Pfizer torsdag 3. juni. Her vil det hovedsakelig være vaksinering med dose 2, men også noen nye fra prioriteringsgruppe 7 og 8. Prioriteringsgruppe 7 er personer fra 44 til 18 år med underliggende sykdom, og prioriteringsgruppe 8 er personer fra 64 til 55 år. Personer i prioriteringsgruppe 7 innkalles 15. juli for dose 2. Personer i prioriteringsgruppe 8 innkalles 26. august for dose 2.

 

Meld fra om du ikke kommer til oppgitt time!

Det er litt for mange som melder fra for sent at de ikke kommer til vaksinetime, eller ikke møter opp. Dette skaper en god del arbeid for oss, da vi først må finne ut av om personer som ikke møter, har glemt vaksinetime eller om de er syke osv. Så må vi ringe nye personer, og vi opplever at det er flere som ikke har anledning når vi ringer på kort varsel. Dersom du av ulike grunner IKKE kan møte til vaksine, så meld dette før kl. 12.00 samme dagkorona@jevnaker.kommune.no eller ring 469 47 673. Fra kl. 12.00 er vi opptatt i vaksinelokalet, og vi har problemer med å ta telefoner.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3484 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering. Vi registrerer at vi har et 30 talls personer over 65 år som vi ikke har kommet i kontakt med.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

27. MAI

8. JULI

19. AUGUST

2. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

 

Vi minner på at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet. Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

 

Besluttet omfordeling av vaksineforsyning

Vi har fra tidligere fått melding om at vi må regne med en dobling av vaksinedoser til kommunene i juni og juli, sett opp mot vaksineforsyningen i april.

Men så vil Jevnaker kommune være av de kommuner som fra uke 23 vil få færre vaksinedoser i 7 uker, for så å få dette igjen i fra uke 30. Det er da en forventning om at vi skal ta inn igjen det tapte i løpet av 3 uker. Dette jobber vi med for å få på plass. Men dette betyr at det vil være færre som får tilbud om vaksine i ukene 23 til 29, men at fra uke 30 så vil det bli veldig mange som blir tilbudt vaksine.

Uke 20

 • Vi har satt 3 207 vaksinedoser
 • 986​ personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi vaksinerer torsdag 20. mai.

Vi skal sette ca. 390 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2.
De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6, ellers dose 2 for personer som er i prioriteringsgruppe 4. Prioriteringsgruppe 6 er personer med underliggende sykdom (kriterier fastsatt) i alderen 54 til 45 år.

 

Vaksinering uke 21

Vi vaksinerer torsdag 27. mai. Vi skal sette ca. 420 doser Pfizer, der 115 av dosene er avsatt til erstatning for Astra Zeneca dose 2. De som hovedsakelig er innkalt for dose 1 er fra prioriteringsgruppe 6 og 7.

 

Vaksinekø og prioritering

Det er 3339 personer som nå har registrert seg i vaksinekø. Dette er ca. 60% av kommunens innbyggere over 18 år. Vi oppfordrer nå til at alle som er født i 1956 og senere registrerer seg i vaksinekø. Når vi kommer til innkalling til prioriteringsgruppe 8 så vil inviterte kunne sette opp time til vaksine selv. Så lenge vi vaksinerer i prioriteringsgruppene til og med 7, tildeles time.

Dersom du er født i 1955 og tidligere, og ikke mottatt tilbud om vaksine, så er det fordi vi ikke har rett kontaktinformasjon på deg, eller at du ikke har respondert på våre meldinger. Du kan da ta kontakt med oss på korona@jevnaker.kommune.no så vi får satt deg opp til vaksinering.

 

Oversikt på doseintervall

DOSE 1

DOSE 2 (6 UKER)

DOSE 2 (12 UKER)

20. MAI

1. JULI

12. AUGUST

27. MAI

8. JULI

19. AUGUST

3. JUNI

15. JULI

26. AUGUST

10. JUNI

22. JULI

2. SEPTEMBER

17. JUNI

29. JULI

9. SEPTEMBER

24. JUNI

5. AUGUST

16. SEPTEMBER

 

Vi minner om at vi mottar vaksinedoser ut fra hvordan 1. dose settes. Det er derfor veldig vanskelig for oss å endre doseringsintervallet.
Det er i utgangspunktet kun sykdom og/eller behandlingsopplegg som kan være årsak til endring på doseringsintervallet. Ved innkalling til dose 1 så må den enkelte sette seg inn i, og være forberedt på, når dose 2 skal settes.

Uke 19

 • Vi har satt 2 997 vaksinedoser
 • 884 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år) Det samme har de i gruppe 4 (aldersgruppa 65-74 år)
 • Vi vaksinerer her i overgangen mellom prioriteringsgruppe 5 og 6.
 • I uke 19 mottar vi ca. 200 doser med Pfizer og Moderna der rundt halvparten er til dose 2. 
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no

 

Vi får en mindre vaksineforsyning denne uken enn de foregående ukene. Vi mottar rundt 90 doser med Pfizer, og det blir stort sett satt kun som dose 2. Vi får ca. 120 doser med Moderna. Vaksineringsdag blir her onsdag 12. mai. Vi vaksinerer denne dagen i overgangen mellom prioriteringsgruppe 5 og 6, samt helsepersonell.

Prioriteringsgruppe 6 er personer med underliggende sykdom (kriterier fastsatt) i alderen 54 til 45 år.

Uke 18

 • Vi har satt 2 735 vaksinedoser
 • 674 personer er nå fullvaksinert i Jevnaker.
 • Alle i gruppe 3 har fått tilbud om vaksine. (aldersgruppa 75 - 84 år)
 • Nå er vi i gang med vaksinereringen av prioriteringsgruppe 4. Gruppe 4 er innbyggere i alderen 74 til 65 år, og innbyggere i alderen 64 til 18 år meldt inn med høy risiko fra fastleger. Gruppe 4 er en stor gruppe, ca. 700 personer, så det vil gå i hvert fall ut april.
 • I uke 16 mottar vi ca. 270 doser med Pfizer. 
 • Er du født i 1945 eller tidligere, og ikke mottatt henveldelse fra oss? Ring oss på tlf. 61 31 59 00 eller send epost til korona@jevnaker.kommune.no