Innbyggere med fastlege i Jevnaker kommune:

 

Fastlegene i Jevnaker tilbyr sine egne listepasienter etterregistrering av vaksiner som er godkjent av EMA.  
Ta direkte kontakt med legekontoret. Kostnaden for arbeidet opplyses ved det enkelte legekontor.

Her finner du telefonnummer og kontaktinfo til legekontorene i Jevnaker.

Innbyggere med fastlege i annen kommune

Du må selv kontakte din fastlege for å høre om denne tilbyr denne tjenesten.
Dersom ditt fastlegekontor ikke tilbyr tjenesten, må du søke hjelp til dette hos tilbydere av private helsetjenester.

Innbyggere uten fastlege i Norge:

Du må selv søke opp tilbydere av denne tjenesten hos den privat helsetjenesten.

Forutsetning for etterregistrering er at du har norsk fødselsnummer, d-nummer eller DUF-nummer. Uten dette vil ikke vaksinasjonen kunne registreres i Norge i det sentrale vaksineregisteret som kreves for å få gyldig koronasertifikat.

Les mer her:

https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/